theo eleonora-1 coen-2 106. Dorien Lutgendorf-1 marcel-2 simone karel saskia 109. Henk van Haren anna joep 028

Mensen, kennis, netwerken en samenwerking: de sleutel tot succes

Onze professionals zijn flexibel, resultaatgericht en bereid om samen uitdagingen aan te gaan en kansen te verkennen. Wij geloven in de kracht van teams om uit de comfort zone te stappen. Mensen, teams en organisaties kunnen meer dan ze denken, wat leidt tot meer (zelf)vertrouwen, nieuwe inzichten en creatieve oplossingen.

Al meer dan 15 jaar verbinden, delen en samen met onze klanten resultaten bereiken.

Onze klanten aan het woord

Wij inspireren mensen en organisaties met leiderschap in product- en procesontwikkeling, projectmanagement, reliability engineering, ontwikkeling van medische hulpmiddelen en data science.

Projectmanagement

Doeltreffende aansturing van multidisciplinaire teams en het bereiken van resultaten in complexe projecten.

Waarom HI voor projectmanagement

Product- en Procesontwikkeling

Product-, proces- en productieontwikkelingsprocessen vormen vaak de kern van jouw organisatie. Het gaat om de levering van robuuste processen van hoge kwaliteit, die voldoen aan de verwachtingen van de klant en op een kosteneffectieve manier worden uitgevoerd.

Waarom HI voor product- en procesontwikkeling

Reliability Engineering

Een goedlopend ontwikkelings- en productieproces alleen is niet voldoende om een succesvol product op de markt te brengen. Het product moet ook betrouwbaar zijn. Deze discipline dient gedurende de gehele levenscyclus van het product integraal te worden toegepast.

Waarom HI voor reliability engineering

Medische Productontwikkeling

Het ondersteunen van innovatieve bedrijven bij het ontwikkelen van medische hulpmiddelen die betrouwbaar zijn en voldoen aan de eisen van zowel regelgeving als klanten. Voor het beste resultaat geloven wij in integratie met Reliability, Design for Six Sigma, Regulatory en Project Management.

Waarom HI voor medische productontwikkeling

Data Science

Het integreren en aanpassen van de 'nieuwe' methodologie van data science in het ontwerpproces voor nieuwe productintroducties en productverbetering.

Wat onze experts kunnen betekenen voor jouw organisatie
Elly van den Bliek Training-1

Altijd een stap extra voor onze klanten.

Onze klanten profiteren van onze snelle toegang tot specifieke kennis om hun ambities te ondersteunen en oplossingen te realiseren.

Coen Smits - RF2
“De toegevoegde waarde van HI is dat je hands-on ondersteuning hebt. Dat je een groep echt naar een hoger niveau tilt.”

Wijnand van Kooten - ASML

Department Manager Robust Design & TTC

People talking-1

Klaar voor de volgende uitdaging.

Samen met jullie gaan we de uitdaging aan om gezamenlijk de toekomst vorm te geven en verdere stappen te zetten in waardecreatie en sociale impact.

Stel een vraag aan onze specialist
Leer ons kennen