Green Belt Six Sigma2019-08-13T14:04:59+00:00

Green Belt Six Sigma

Nieuwe producten én processen moeten in steeds kortere tijd, in één keer goed én met de juiste kwaliteit ontwikkeld worden. De gestructureerde Six Sigma DMAIC methodiek levert hiervoor de hulpmiddelen die u effectief ondersteunen.

StatapultU wordt opgeleid tot Six Sigma Green Belt en bent in staat om activiteiten binnen een project uit te voeren volgens de Six Sigma methodiek. Als Green Belt zorgt u voor de statistische onderbouwing waarmee de juiste beslissingen binnen uw organisatie kunnen worden genomen. U kunt ontwikkel- en verbeterprojecten zelfstandig uitvoeren en bij complexe projecten de Black Belt effectief ondersteunen. De focus op de klantenvraag en de proactieve wijze van data verzamelen leiden tot betere producten en een verbetering van het bedrijfsresultaat.

Om de effectiviteit van het leerproces van de Six Sigma methodiek en de bijbehorende tools te verhogen voert u uw
eerste project synchroon met het cursusverloop uit. Verder ontvangt u ondersteuning in projecten door 1 jaar lang gratis deelname aan de Six Sigma User Group (4x per jaar). Met de wezenlijke bijdrage in het bedrijfsresultaat van uw project wordt de investering in deze cursus gerechtvaardigd.

Een selectie van de vaardigheden die worden geleerd:
U gaat aan de slag met de Six Sigma Methodiek. Met de klantenwens als basis wordt de Voice of the Customer vertaald in een heldere Critical to Quality flowdown. Om een goede kwaliteit van het nieuwe product te garanderen, komen ook de volgende onderwerpen aan de orde: FMEA, Robust Design en Tolerancing, Reliability, Lean. De focus ligt op de praktische toepasbaarheid.Presentaties worden afgewisseld met oefeningen van de statistische technieken. Ook zal van een ‘statapult’ spel gebruik gemaakt worden om de geleerde theorie in praktijk te brengen.

Six Sigma introductie:
• Project Charter
• CTQ en CTQ Flowdown
• Morfologische Matrix en Pugh Matrix

Statistiek, met gebruik van Minitab * statistische software:
• Elementaire Statistiek, verdelingen en correlaties
• Grafieken
• Meet System Analyse
• Regelkaarten (control charts)
• Process capability
• Hypothese testen (X categorisch vs Y continu (t-tests, ANOVA), beide X en Y continu (= Regressie Analyse), beide X en Y categorisch (proporties, Chi-square) en X continu en Y categorisch (= Logistic Regression)
• Design of Experiments
• Conjoint Analyse (optioneel)
• Data Sampling, non-normaal verdeelde data, transformaties
• Robuust Ontwerp en Tolerantie-analyse

Aan DfSS verwante onderwerpen:
• FMEA
• Lean (optioneel)
• Reliability

* Bij in-company cursussen kan op aanvraag de cursus ook met JMP als statistische software gegeven worden. Optioneel: als de tijd het toestaat.

Deelnemers die de 6-daagse training hebben gevolgd, ontvangen een certificaat van deelname. Om in aanmerking te komen voor certificering tot Green Belt dient de kandidaat:
• Te slagen voor het theoretisch Green Belt examen
• Eén afgerond en succesvol project voor te leggen.

Het betreft een zogeheten open boek examen; het is toegestaan handouts en boeken mee te nemen en te gebruiken. Het examen kan gemaakt worden in het Nederlands of het Engels en bestaat uit meerkeuze- en openvragen. Het examen toetst begrip van de Six Sigma methodologie, vertrouwdheid met Six Sigma technieken, en begrip van Minitab uitvoer. Deelnemers dienen zich vooraf aan het examen te legitimeren.

Het ingediende project dient te voldoen aan de volgende bepalingen:
• De monetaire resultaten van het project moet meer dan € 20.000 op jaarbasis bedragen. Voor projecten die uitsluitend niet-monetaire benefits hebben, zal de examencommissie beoordelen of het project van voldoende zwaarte is.
• De projectdocumentatie moet de indeling volgen van de DMAIC stappen, zoals aangegeven in het review-sjabloon. Kandidaten ontvangen het review-sjabloon na inschrijving voor het examen. Projecten waarvan de documentatie de DMAIC stappen niet volgt, zullen worden afgewezen. De examencommissie behoudt zich het recht voor u te vragen het review-sjabloon te gebruiken, alvorens een project in behandeling te nemen.
• De projectdocumentatie moet een ondertekende verklaring bevatten van de project-champion en een controller (of personen met vergelijkbare bevoegdheden). De (korte) verklaring stelt dat het projectverslag een realistische weergave geeft van het project en zijn benefits.
• Een project kan slechts door één kandidaat ingediend worden. Gezamenlijke projecten moeten daarom worden toegewezen aan één van de Green Belts.

De ingezonden informatie zal vertrouwelijk worden behandeld.

Six Sigma Certification Program

Cursusduur en aantal deelnemers:
3 blokken van 2 dagen van 9.00 tot 17.00 uur. Maximale groepsgrootte: 16. De Green Belt Six Sigma training kan ook incompany worden gegeven.

Docenten:
Ir. Marcel Logger

Locatie en kosten:
Eindhoven: High Tech Campus 9 (Bèta Building)
De kosten bedragen €3.500 (excl. BTW) per deelnemer. Inbegrepen zijn de 6 trainingsdagen, uitgebreid cursusmateriaal, projectondersteuning tijdens trainingsdagen, dagelijkse lunch en drank. Daarnaast binnen 1 jaar 4x gratis deelname aan de Six Sigma User Groups. Niet inbegrepen zijn de kosten voor het theoretisch examen, overige projectbegeleiding en certificeringskosten.

Beta Building High Tech Campus Eindhoven

Locatie Eindhoven

Indien u examen wilt afleggen tijdens de 3 geplande examendagen, bedragen de kosten voor het Green Belt theorie-examen €350,- per deelnemer. Indien u op een ander tijdstip theorie-examen wilt afleggen bedragen de kosten €500,- per deelnemer. Aanmelden kunt u doen door een email te sturen naar academy@holland-innovative.nl. Gelieve te vermelden aan welk examen u wilt deelnemen.

Data 2019

Locatie: Eindhoven
4 februari, 5 februari, 11 maart, 12 maart, 8 april & 9 april
2 september, 3 september, 30 september, 1 oktober, 11 november & 12 november

Locatie: Enschede
25 februari, 26 februari, 25 maart, 26 maart, 15 april & 16 april
16 september, 17 september, 7 oktober, 8 oktober, 18 november & 19 november

Vragen?
Heeft u een vraag over een van onze opleidingen?
Wilt u graag de mogelijkheden bespreken? Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies over de mogelijkheden.
T: +31 (0)40 851 4611
E: academy@holland-innovative.nl

Download Flyer
Beoordeling door klanten: 8.4/10 - 155 beoordelingen
X