Frencken

Wendbaarheid en hartslag introduceren voor kleine NPI-projecten.

Frencken is een internationale leverancier van technologische oplossingen voor medische en high-tech bedrijven met vestigingen in Noord-Amerika, Europa en Azië. Met technische know-how die meerdere industrieën bestrijkt, kan Frencken duurzame snelle time-to-market oplossingen faciliteren voor klanten over de hele wereld. Met een groot netwerk van toeleveranciers en een eigen machinefabriek, is Frencken actief in het volledige product creatie proces: van het begin van de ontwikkeling tot en met assemblage en testen.

Een recente evaluatie op de conceptversie heeft aangetoond dat verschillende suggesties tot verbetering heeft geleid.

Deze suggesties worden nu uitgewerkt voor implementatie in het proces.

In de afgelopen jaren is Frencken gegroeid en zijn de organisatie en interne processen veranderd. Grote NPI projecten volgen het Frencken PCP, Changes worden gecoördineerd via een CCB maar tot nu toe volgden kleine projecten een minder gestructureerde aanpak: "doe maar gewoon".

Vanwege korte doorlooptijden bij kleine projecten en direct benodigde respons, vraagt dit type projecten om een gestaag proces dat past bij de Frencken manier van werken en eigenaarschap door middel van een projectmanager. HI ondersteunt Frencken door het analyseren, creëren, toepassen en valideren van een op maat gesneden PCP light voor kleine projecten in nauwe samenwerking met alle stakeholders.

Frencken 2-1
Frencken

Resultaat

''Een recente evaluatie op de conceptversie heeft aangetoond dat verschillende suggesties tot verbetering heeft geleid.''

Holland Innovative oplossingen

Product- en procesontwikkeling Project Management

De taak.

De opdracht van Frencken is het ontwikkelen, toepassen en valideren & implementeren van PCP light dat het kader / proces beschrijft voor kleine projecten van begin tot eind en die geleid worden door een projectmanager. Het doel van dit project is om de efficiëntie en tijdige oplevering aan klanten van kleine projecten te verbeteren.

Dus, naast de analyse van de huidige situatie, is het valideren van een theoretisch model door het toe te passen op projecten een belangrijk onderdeel van de opdracht om de toegevoegde waarde van dit nieuwe proces binnen de organisatie te verzekeren.

De aanpak.

Nieuw zijn in een organisatie vereist in eerste instantie dat men de situatie begrijpt. Je weg vinden in een bedrijf is belangrijk: de mensen leren kennen om mee te praten is de sleutel. In gesprekken en sessies met meerdere stakeholders kun je echt in de probleemstelling duiken en leren begrijpen wat belangrijk is vanuit persoonlijk en communicatief oogpunt. Samen met het hele team hebben we een gezamenlijke probleemstelling gedefinieerd en een voorstel geschetst door middel van een concept PCP light proces.

Met een gemeenschappelijk begrip van het vereiste proces, was de volgende stap het valideren van het proces in real-life projecten. Door het concept PCP proces te volgen, konden we het verschil ervaren tussen de realiteit en wat we zouden verwachten. Dit maakt het mogelijk het proces naar de toekomst toe te verfijnen, rekening houdend met alle nieuwe inzichten.

“Niets overleeft zonder hartslag: een taak revitaliseren na enkele weken zal waarschijnlijk mislukken en vergt veel inspanning.”
Frencken

Frencken

heart beat 2-1

Het resultaat.

De ontwikkeling van PCP light is momenteel aan de gang. Onlangs is een evaluatie van de eerste conceptversie uitgevoerd, die tot verschillende suggesties voor verbetering heeft geleid. Deze suggesties worden nu uitgewerkt voor implementatie in het proces.

People talking-1

Klaar voor de volgende uitdaging.

Samen met jullie gaan we de uitdaging aan om gezamenlijk de toekomst vorm te geven en verdere stappen te zetten in waardecreatie en sociale impact.

Stel een vraag aan onze specialist
Leer ons kennen