3 min lezen

Importance of Learning – Waarom leren zo veel meer is dan leren alleenIrene van den Graven – Sales Manager bij Holland Innovative 

“The best investment you can make, is in yourself” – Warren Buffett

Dagelijks ervaren wij hier bij Holland Innovative het levende bewijs van de toegevoegde waarde van het investeren in jezelf en je eigen kennis. Want, wat is het geval? In een wereld die zich kenmerkt door zogeheten ‘disruptive technologies’, is het nog meer dan ooit tevoren essentieel dat de kennis en expertise van projectmanagers, engineers en ontwikkelaars op niveau blijven.

Alleen dan is het mogelijk product- en procesontwikkelingen doorlopend te kunnen optimaliseren en daarmee concurrerend te blijven. Stilstaan is geen optie. Het continu opdoen van relevante kennis wel.

Maar het gaat om meer dan alleen kennis opdoen. Wij noemen dit de ‘Importance of Learning’. Wanneer persoonlijke en professionele ontwikkeling als een constant gegeven wordt beschouwd, werken deze als vliegwiel voor verdere groei. Wij zijn ervan overtuigd dat naast het opdoen van kennis en inzichten, de mogelijkheid die kennis te delen in een levendig netwerk van professionals de echte toegevoegde waarde is.

Leren van elkaar – de echte toegevoegde waarde

Hoe blijf je jezelf optimaal ontwikkelen en kennis vergaren? Om zo de ontwikkelingen die zich voordoen bij te kunnen benen? Het lijkt haast een onmogelijke opgave in een tijd dat nieuwe technologieën elkaar in rap tempo opvolgen.

Onze jarenlange ervaring op het gebied van trainingen wijst uit dat de oplossing voor dit dilemma ligt in het leren van elkaar. Wij geloven in de kracht van kruisbestuiving: het delen van kennis en informatie als constante binnen een netwerk van partners en experts. Dit principe ligt aan de basis van al onze trainingen. Voor ons zijn deelnemers geen passieve toehoorders, maar actieve kennisvergaarders en -delers.

Op deze manier creëren wij een inspirerende omgeving waar je niet alleen van de docent leert maar ook van elkaar. Deelnemers leren de kracht van andere bedrijven kennen en ontdekken hoe ze elkaar kunnen versterken. Wij zien dan ook met regelmaat nieuwe professionele samenwerkingen ontstaan.

High Tech en MedTech

Ons aanbod aan trainingen vooral gericht op de High Tech-industrie en MedTech-industrie. Dat High Tech en MedTech hierin veel van elkaar kunnen leren is vanzelfsprekend en onze ervaring in de diverse markten is daarbij een winst voor onze klanten. Actuele en relevante kennis op het gebied van kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid is essentieel voor het succes van een nieuw product.

De kracht van het netwerk

Zoals gezegd, zien we dat onze interactieve trainingen uitmonden in waardevolle samenwerkingsverbanden. Dergelijke nieuw gecreëerde verbindingen en netwerken worden door ons ondersteund: voor de verschillende opleidingen organiseren wij vier keer in het jaar netwerkbijeenkomsten, de zogeheten User Groups . Daarnaast kloppen oud-deelnemers regelmatig bij ons aan voor feedback of tips of geven zelfs een bijdrage in een van onze trainingen.

Zo wordt ‘leren’ zo veel meer dan alleen het volgen van een cursus om je kennis bij te spijkeren.

Effectief inzicht krijgen in 1 dag

Populair zijn de korte, eendaagse trainingen. Want met de steeds voortschrijdende technologie, zien we dat generalisten – zoals managers of directeuren – het belangrijk vinden op de hoogte te blijven van specialistische onderwerpen. Tijdens eendaagse training worden de belangrijkste aspecten van innovatieve ontwikkelingen voor hen inzichtelijk.

Dergelijke eendaagse trainingen worden ook vaak gevolgd om inzicht te krijgen in het onderwerp en de toepasbaarheid daarvan binnen het eigen bedrijf. Er kan dan gekeken worden voor welke professional het volledige traject het meeste toegevoegde waarde heeft. Opleidingsbudgetten kunnen op basis daarvan doelmatig ingezet worden.

Voor wie?

Elk van onze deelnemers bevindt zich niet alleen op zijn unieke eigen plek in zijn of haar carrière, ook hun kennis en inzichten zijn uniek en vaak afhankelijk van opgedane professionele ervaring.

Omdat de behoeftes aan kennis of juist verdieping binnen bedrijven – maar ook binnen rollen in een bedrijf – sterk uiteen kunnen lopen, kenmerkt ons trainingsaanbod van de Holland Innovative Academy zich door meerdere verdiepingsslagen. Voor ieder wat wils: op zijn of haar niveau en passend bij de behoeften.


Wilt u graag meer weten over ons trainingsaanbod?

Graag nodigen wij u uit om kennis uit te wisselen, leerpaden en volgende stappen in je persoonlijke ontwikkeling te onderzoeken. Hebben we je nieuwsgierigheid kunnen wekken, sta je open om kansen te creëren én te pakken of wil je graag een open gesprek aangaan? We nodigen je van harte uit op een van onze locaties. Neem contact met ons op via academy@holland-innovative.nl of oriënteer je alvast op een van de vele mogelijkheden binnen de HI Academy.