Holland Innovative neemt de volgende stap in Project Management om klanten nog beter te kunnen bedienen.

 Met de uitbreiding van hun rol binnen de projectmanagement competentie zetten Karel Kalma en Erik Hutten in op het verbreden en integreren van kennis en de doorontwikkeling van de PM Masterclass.
 

Senior projectmanagers Erik Hutten en Karel Kalma hebben sinds 1 april 2022 een nieuwe positie binnen Holland Innovative (HI). Waar zij voorheen fulltime aan het werk waren bij hun klanten, zijn zij nu één dag in de week te vinden bij HI zelf. Kalma als scientific director en Hutten als competence manager. Ook is Kalma aan de slag gegaan als trainer bij de PM Masterclass.Erik Hutten & Karel KalmaSamenwerkingsverband

“Samen zijn wij nu verantwoordelijk voor de discipline projectmanagement”, vertelt Kalma. Daarbij zal Hutten zich meer richten op de huidige groep projectmanagers: “Ik bekijk hoe het met hen gaat, wat ze nodig hebben en welke competenties er ontwikkeld moeten worden.”

Kalma zal zich wat meer bezighouden met de inhoud van de PM Masterclass, maar ook met de visie en strategie voor de toekomst. “Ik zie het meer als een samenwerkingsverband en niet zozeer als een strikte taakverdeling”, aldus Kalma.

De juiste match

De groep projectmanagers bestaat momenteel uit ongeveer 25 man. “Het team groeit hard”, zegt Hutten. “We zijn voortdurend bezig om nieuwe mensen te werven. We voeren zelf ook de gesprekken met potentiële kandidaten, individueel of samen met de directie.” Omdat het team volledig uit professionals bestaat, ligt de focus niet alleen op het ontwikkelen van basiscompetenties.

Hutten: “Het gaat erom dat we de competenties die al binnen het team aanwezig zijn zo goed mogelijk inzetten richting de klant. Door het vinden van een goede match kunnen we de klanten optimaal bedienen. Tegelijkertijd willen we de krachten van de verschillende mensen binnen HI veel meer gaan bundelen.” Hutten vindt het belangrijk dat de projectmanagers worden ingezet op opdrachten die ze leuk vinden. “Vaak gaat het samen. Als je ergens goed in bent en je hebt een competentie goed ontwikkeld, dan vind je het meestal ook leuk om te doen. Daarin moeten we echt proberen een match te vinden.”

Als je wilt weten hoe een Project Manager van Holland Innovative je kan helpen je project naar een hoger niveau te tillen, klik hier voor een vrijblijvend gesprek.

Integrale aanpak

Kalma vult aan: “Vanuit ons team gaan we meer aandacht geven aan de zorg voor onze club projectmanagers bij klanten. De kennis die daaruit voortkomt, nemen we mee richting de competentieontwikkeling projectmanagement. Daarbij gaan we voor een integrale aanpak. We nemen alle competentiegebieden binnen HI erin mee.”

Op die manier krijgt de klant meer inzicht in de verschillende aanwezige competenties en kwaliteiten. “Als de klant tijdens een project vastloopt, kunnen we er dan vanuit HI tijdelijk of voor langere tijd een bepaalde competentie bij schakelen”, legt Kalma uit. “Juist om die link te kunnen maken en dat integrale stuk af te dekken, ben ik samen met Erik en de andere competence leads aan het kijken hoe we dit sterker kunnen neerzetten. Er is ontzettend veel kennis aanwezig, op een heel breed vlak. Daar willen we optimaal gebruik van kunnen maken."

038 internet

PM Masterclass

Naast de integratie van het projectmanagement met andere competentiegebieden, zal ook de PM Masterclass zich in andere richtingen ontwikkelen. De vierdaagse training is momenteel vooral gericht op het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten. Deze trainingen vinden plaats binnen HI of bij de klant zelf. “We hebben nu drie trainers. Die groep willen we steeds verder uitbreiden”, vertelt Kalma. “Dat geeft nog meer mogelijkheden om de trainingen aan te bieden. Bovendien zorgt de ontwikkeling van de groep ervoor dat we beter kunnen inspelen op de vraag vanuit de markt.”

Als je Project Management kennis wilt verdiepen, klik hier voor meer informatie over de PM Masterclass.


Breder aanbod

Hij vervolgt: “Daar komt ook de link met Erik en mij weer terug. Vanuit de interne organisatie willen we de wensen en vragen vanuit de markt beter begrijpen en meenemen in de ontwikkeling van de PM Masterclass trainingen.” Door de PM Masterclass verder uit te breiden in verschillende richtingen, kunnen er bovendien andere producten binnen de projectmanagement competentie worden aangeboden. “Een voorbeeld is een instaptraining voor jonge projectmanagers of mensen met aspiraties in die richting. Of een product voor de meer ervaren projectmanagers die graag verdieping willen.”

Grotere doelgroep

“In de huidige vorm richt de PM Masterclass zich op een specifieke doelgroep. Die doelgroep willen we dus breder maken, zowel aan de onderkant als aan de bovenkant”, verduidelijkt Hutten. In dat kader onderzoekt Kalma tevens of het mogelijk is om een product te ontwikkelen voor programmamanagers. “Dat is dan met name bedoeld als ondersteuning voor senior managers. Het zou mooi zijn als we daarbij een discussieplatform kunnen optuigen waar bijvoorbeeld de huidige ontwikkelingen in de markt besproken worden.”

Het versterken van de kennis en ervaring vanuit de eigen organisatie. Het uitbreiden van de PM Masterclass. Het aantrekken van ervaren trainers. De integratie van de projectmanagement competentie met andere competentiegebieden. Het bundelen van de krachten van de verschillende mensen binnen HI om de klanten nog beter te bedienen. Er is, kortom, heel wat werk aan de winkel voor Hutten en Kalma. Ze laten zich echter geenszins ontmoedigen door de uitdagingen die voor hen liggen: “Holland Innovative wordt alleen maar beter en sterker!”

Door de uitbreiding van onze Project Management compentencies, kan Holland Innovative onze klanten nog beter ondersteunen in hun Project Management vraag. Ben je benieuwd hoe we kunnen helpen in jouw organizatie? Maak hier een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.