Als een ondernemer niet meer snapt wat hij niet snapt brengt HI’s Root Cause Analysis uitkomst

Nol Geurts heeft het al vaker meegemaakt dan hem lief is: vele maanden duurt het soms voordat een high tech maakbedrijf wil toegeven dat een probleem niet op eigen kracht kan worden opgelost. Ondanks het gebruik van bewezen methodieken als Six Sigma, ondanks Green Belt of Black Belt expertise, ze komen er niet meer uit. Uiteindelijk krijgt Holland Innovative dan toch dat telefoontje met het verzoek een van hun Root Cause analysten langs te sturen.

Op zich snapt Geurts wel dat er vaak zoveel tijd verloren gaat zonder dat de oplossing van het probleem ook maar een stap dichterbij komt. “De oorzaak daarvan is niet moeilijk te vinden: het zit ‘m meestal in een combinatie van overdreven eigenwijsheid en de overtuiging dat problemen in een vergaderkamer kunnen worden opgelost. Beide aspecten staan een effectieve aanpak in de weg.”

De eerste stap voor Geurts en zijn collega’s is altijd de klant zover krijgen dat ze accepteren dat er een theoretische kans kan zijn dat er nog een andere waarheid is dan de hunne. “Ik zeg het bewust heel voorzichtig, want dat is hoe het gaat in de praktijk. Zo’n bedrijfseigenaar of afdelingshoofd snapt niet wat hij niet snapt. Hij zit daar al jaren en het is dan ook heel begrijpelijk dat die zodanig in zijn eigen waarheid is gaan geloven dat er geen ruimte meer is voor een andere. En toch is dat nodig. In hele kleine stapjes moeten ze naar een route die ze zelf nog niet zagen. Alleen zo kan het rondjes lopen doorbroken worden.”

De harde feiten zijn Geurts’ voornaamste wapen bij elke opdracht die hij als RCA-projectmanager uitvoert. Hij heeft het inmiddels zo vaak ervaren dat hij er een blauwdruk van zou kunnen maken. Waarbij ‘managementwaarheden’ altijd strijden met de echte wereld en hij zijn eigen methodieken heeft opgebouwd om de impasse te doorbreken. Het gaat daarbij om de juiste vragen te stellen die zo’n manager aan het twijfelen kunnen brengen. En daarbij moet hij accepteren dat hij zich met zijn Root Cause Analysis niet altijd geliefd maakt in zo’n bedrijf. “Ik ben de commando, maar om mij heen zie ik vaak mensen die vastzitten in eigen overtuiging - ze bieden geen ruimte om de scherpschutter zijn werk te laten doen.”

Geurts wil ze wakker schudden. “Dus ik vraag ze bijvoorbeeld of ze zich kunnen voorstellen dat er meer bestaat dan hetgeen zich binnen hun hoofd heeft genesteld. Daarmee kan ik ze openstellen voor een werkelijkheid die niet in hun dagelijkse processen voorkomt en die misschien zelfs niet in hun handboeken staat. Als ze zover zijn kan ik ze meestal ook wel overtuigen dat ze nooit direct bij een oplossing komen, maar altijd eerst, als een echte Sherlock Holmes, naar de bron van het probleem moeten. Stenen omdraaien, alle mogelijkheden openhouden. En je vooral niet afsluiten van de routes die niet in je eigen denkraam voorkomen.”

Benieuwd hoe Holland Innovative u kan helpen? Neem eens vrijblijvend contact op met Merel Hartman.