RF9 Physics of Failure2020-03-20T04:36:00+00:00

RF9 Physics of Failure

Er treden geen fouten op … ze zijn in het systeem ontworpen!

Kritische componenten in systemen identificeren en de nodige maatregelen nemen om storingen te voorkomen, is een essentiële vaardigheid om een ​​betrouwbaar ontwerp te bereiken. Een component kan op veel manieren falen en als gevolg van verschillende oorzaken.

Inzicht in de onderliggende oorzaken van falen en faalmechanismen bespaart tijd en geld tijdens productontwikkeling en voorkomt ontevreden klanten en gebruikers.

Download Brochure

De deelnemers aan ‘Physics of Failure’ verwerven praktische en gedetailleerde kennis over faalmechanismen in producten en hun impact op betrouwbaarheid. De opgedane kennis kan onmiddellijk worden toegepast tijdens Design for Reliability (DfR) en productverbeteringsprojecten om storingen te voorkomen.

Het denken in functies en faalmechanismen is essentieel tijdens het Product Creation Process (PCP). Verlies van functionaliteit impliceert het falen van een constructie of ontwerp, wat op verschillende manieren kan voorkomen. Inzicht in de fysica van falen draagt ​​bij aan de PCP tijdens alle fasen van de ontwikkeling van hoogwaardige en betrouwbare systemen.

De training richt zich op het identificeren, begrijpen en modelleren van faalmechanismen. Op basis van passende ontwerpmaatregelen wordt de kans op het optreden van faalmechanismen geminimaliseerd. Hierna kan de betrouwbaarheid worden voorspeld, rekening houdend met variatie als gevolg van ontwerp, productie en gebruiker. Denken in termen van faalmechanismen tijdens de ontwikkeling en inzicht in faalmechanismen in mechanische, mechatronische en elektronische systemen. Onderwerpen die aan bod komen zijn: vermoeidheid, slijtage, degradatie, verbindingen, elektrische storingen en modellering en het voorkomen van faalmechanismen.

Doelgroep
Reliability engineers, design engineers, technical engineers en field service engineers

Locatie en investering:
Eindhoven: High Tech Campus 29
De investering is € 2.990,- (ex. btw) per deelnemer, inclusief trainingmateriaal, het boek ‘Advanced Engineering Design; Lifetime performance and Reliability’ en lunch. Bovendien vier keer gratis deelname aan de Reliability User Group (geldig tot een jaar na de laatste dag van deze cursus).

Cursusduur en aantal deelnemers:
4 dagen van 9.00 tot 17.30 uur. Maximale groepsgrootte: 10. Standaard worden onze trainingen in het Nederlands gegeven. In geval van één of meerdere niet-Nederlands sprekende deelnemers wordt de training in het Engels gegeven.

Data 2020
Locatie: Eindhoven

Sessie I
Block 1: 12 & 13 november
Block 2: 10 & 11 december

Docenten:
Dr. Anton van Beek (TU Delft), Dr. Ir. Coen Smits (Reliability Specialist at Holland Innovative) and Ing. Ronald Schop (Senior Director Reliability at Holland Innovative).

Vragen?
Heeft u een vraag over één van onze opleidingen? Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies over de mogelijkheden.
T: +31 (0) 40 851 4611
E: academy@holland-innovative.nl

Beoordeling door klanten: 8.4/10 - 155 beoordelingen
X