1 min lezen

VIRAPOC, de toekomst in sneltesten

VIRAPOC is een consortium waarin partners op het gebied van lab-on-a-chip, moleculaire biologie, software, design, elektronica, en medische wet-en-regelgeving samenwerken om snelle betrouwbare COVID-19 test op de markt te brengen. Nederland is de afgelopen maanden volop bezig geweest met het indammen van het virus, waarbij het aantal nieuwe besmettingen getracht wordt te beperken. De logistieke en inhoudelijke uitdagingen van dit proces beginnen evident te worden. Testcapaciteit is beperkt, resultaten laten te lang op zich wachten en de nauwkeurigheid laat te wensen over. Om te kunnen bepalen of iemand is geïnfecteerd met het virus, zelfs voordat of zonder dat de persoon ziekteverschijnselen vertoont, is het belangrijk om een zeer gevoelige, specifieke en snelle test te hebben. Het VIRAPOC consortium streeft ernaar om met financiële steun van de Europese Unie via het EFRO fonds een dergelijke test te ontwikkelen.

Holland Innovative ondersteunt het consortium bij het scherp krijgen van de gebruikerswensen, het opzetten van een kwaliteitsmanagement systeem, en het certificeringstraject. Met jarenlange ervaring op het gebied van medische device ontwikkeling zal Holland Innovative de partners ondersteunen bij de ontwikkeling van de verschillende onderdelen in relatie tot de geldende wet-en-regelgeving.