Product- en procesontwikkeling: klaar voor de toekomst

De niet te stuiten opkomst van Data Science heeft nu al een grote impact waar het gaat om product- en procesontwikkeling. Professor Jeroen de Mast geeft zijn visie op hoe project managers en industrial engineers hun expertise blijvend kunnen inzetten in een data-gedreven toekomst.

“Bij Holland Innovative vind je veel expertise waar het gaat om six sigma, reliability engineering en projectmanagement. Maar we zien hoe de snelle opkomst van data science zijn weerslag heeft op bijna alle vakgebieden. Het is daarom essentieel dat professionals gaan kijken hoe hun expertise op het gebied van Design for Six Sigma en reliability zich in de nieuwe werkelijkheid verhoudt tot Data Science!” aldus Jeroen de Mast.

 

Van data sets naar data streams

“Als we kijken naar Six Sigma: dat is tot nu toe vooral gebaseerd op ‘klassieke’ statistiek. Daar werd in de laatste tien jaar een enorm nieuw scala aan analytics aan toegevoegd, waaronder AI en machine learning. Deze tools bieden ongekende nieuwe mogelijkheden voor het succesvol ontwikkelen van nieuwe producten. Maar de veranderingen gaan nog verder: vanuit Design for Six Sigma zijn industrial engineers gewend om met data sets te werken. Nu zie je dat zulke data sets in rap tempo worden vervangen door data streams.”

“Dus geen ‘excelletje’ meer, maar een continue stroom van informatie – getallen, audiobestanden, plaatjes, reviews, Twitter-berichten en veel meer. Dat is ook allemaal waardevolle data.”
Tot nu toe is Data Science het speelveld geweest van ICT. Toch zijn het juist de engineers die met hun kennis en inzichten handen en voeten weten te geven aan innovatieve trajecten en projecten. “We zien dat organisaties waar programmamanagers en engineers de vertaalslag weten te maken om Data Science te integreren in hun product- en procesontwikkelingen, belangrijke innovaties in bestaande producten tot stand brengen.”

 
Door de kennis van zowel six sigma, reliability en data science samen te brengen, kunnen professionals hun product-, proces- en projectkennis als vliegwiel inzetten bij het formuleren van toekomstbestendige business modellen.

Nieuwe business modellen

“Maar het is te verwachten dat data en analytics steeds meer ook een bron van totaal nieuwe innovatieve producten zal zijn. Kijk maar naar de automotive industrie. Daar gaat men ervan uit dat binnen negen jaar de helft van de omzet niet meer wordt gerealiseerd door de verkoop van hardware – oftewel auto’s – maar uit de verkoop van data en data-gerelateerde diensten.”

“Die verschuivingen in business modellen zien we nu ook al in andere industrieën zich voordoen. Onlangs maakten wij bijvoorbeeld een forecasting model voor een grote food- leverancier. Hiermee kunnen ze de vraag naar nieuw geïntroduceerde producten voorspellen. Een ander voorbeeld is een reliability systeem dat we hebben geïmplementeerd in opdracht van een klant in de consumentenelektronica. Dit early-warning-systeem signaleert wanneer er issues in het veld zijn met verkochte producten. Zulke data-gedreven innovaties vormen steeds meer de basis voor nieuwe, veelbelovende innovatie-gedreven strategieën.”

Klaar voor de toekomst

“Het is mooi om te zien hoe kennis op het gebied van Six Sigma en Reliability en de inzichten die verkregen worden door het toepassen van AI, machine learning en meer, elkaar juist zo goed kunnen aanvullen. In de trainingen die wij bij Holland Innovative aanbieden – Project Management & Leadership for Data Scientists, Data Science for Six Sigma Green Belts & Black Belts en Life Data Analysis & Reliability Testing – laten wij zien hoe data scientists een project succesvol kunnen uitrollen en hoe engineers en project managers Data Science kunnen inzetten bij het optimaliseren van productkwaliteit.”

“De inzet van data heeft ontegenzeggelijk een enorme impact op productontwikkeling en het ontwikkelen van een innovatiestrategie. Maar juist door de kennis van zowel six sigma, reliability en data science samen te brengen, kunnen professionals hun product-, proces- en projectkennis als vliegwiel inzetten bij het formuleren van toekomstbestendige business modellen.”

 
 

Meer informatie?

Benieuwd naar hoe nieuwe inzichten uit de wereld van big data en machine learning uw innovatiestrategie toekomstbestendig kunnen maken? Mail ons vandaag nog.

 
Contact
 

* Scientific Director bij Holland Innovative, Academic Director bij Jheronimus Academy of Data Science en Professor op de Universiteit van Waterloo in Canada