3 min lezen

Holland Innovative helpt bedenkers van medische innovaties met kwesties rond veiligheid en regelgeving

De high tech en medical industrie is verantwoordelijk voor een groot deel van onze economische groei, en daarmee van onze welvaart. Dat deze door hardware gedomineerde wereld niet zonder software-expertise kan, is inmiddels genoegzaam bekend, maar minstens zo belangrijk zijn een goede procesbewaking, betrouwbaarheid en projectmanagement. Holland Innovative helpt de high-tech en medical industrie daarbij, zowel in projecten op locatie als via trainingen. In een serie artikelen laten we zien hoe. Vandaag: Ivo Aarninkhof.

Regelgeving en juridische kwesties zijn de rode draad in de medische industrie

Naast het kantoor op de High Tech Campus Eindhoven, heeft Holland Innovative een  vestiging op de campus van de universiteit van Twente. Ivo Aarninkhof, die samen met Hans Meeske de directie van Holland Innovative vormt, zwaait er de scepter. Meeske en Aarninkhof kennen elkaar nog uit de tijd dat beiden actief waren voor Philips, ze waren collega’s bij Displays. Na die tijd – en een periode in Tsjechië, Duitsland en China voor Philips – startte Aarninkhof samen Meeske Holland Innovative in Enschede. Daarnaast is Aarninkhof CEO van Sigmascreening, een bedrijf om borstkankeronderzoek te verbeteren. 

HI’s vestiging in Twente heeft een bijzondere positie binnen Holland Innovative. Waar Eindhoven de focus gericht heeft op high tech, is de medische industrie het belangrijkste doelwit van het team in Enschede. “Ik merk het bij veel medische innovaties: voor productontwikkeling in de medische hoek is specifieke kennis nodig. Daarom hebben we hier een extra pijler toegevoegd aan de drie hoofdpijlers van Holland Innovative. Naast projectmanagement, Product- & Procesontwikkeling, en Reliability Engineering is voor ons ook Regulatory – het omgaan met veiligheid en regelgeving – een essentieel element.”

Daar zit dan ook de rode draad als het gaat om de klantvragen voor de medewerkers van binnen Medical. “Het is niet zozeer één bepaalde typische vraag die we elke keer krijgen, maar over het algemeen zijn het klanten die hulp nodig hebben om conform de juiste regels hun medische producten te ontwikkelen. Hoe voer je het juiste projectmanagement, gezien de bestaande regelgeving en de gewenste nieuwe technieken?” 

“Klanten hebben hulp nodig om conform de juiste regels hun medische producten te ontwikkelen”

Omdat medische initiatieven overal ontstaan, moet deze sector uiteindelijk ook vanuit Eindhoven en andere plaatsen bediend kunnen worden. Er is genoeg te doen voor deze groep, zegt Aarninkhof. “Innovatoren hebben veelbelovende ideeën over nieuwe medische producten. In de praktijk mislukken veel van deze innovaties in de ontwikkelingsfase of direct na de marktintroductie. Dat komt vaak door een gebrekkige controle van het gehele ontwikkelingsproces en dat begint al bij het bepalen van de juiste klantbehoeften. Wij helpen dit soort klanten – dat kunnen start-ups, kleine en middelgrote ondernemingen of multinationals zijn – hun ontwikkelprocessen te organiseren en zo de veiligheid te vergroten en hun risico’s te verlagen.” Klanten uit de medische sector zitten onder meer in radiologie, beeldvorming, orthopedie, cure & care, lab-on-a-chip en nanotechnologie.

Ivo

Zo’n acht medewerkers heeft HI in Enschede nu, vooral projectmanagers met een medisch-technologische achtergrond. Het team wil graag uitbreiden naar 15 medewerkers, naast ook medische project managers gaan opleiden en aannemen in Eindhoven. Hierbij horen dus ook de specialisten op het gebied van regelgeving, vanwege het grote belang daarvan in de medische sector. “Allemaal experts op hun eigen gebied, maar tegelijk ook teamspelers. Een club individuen is niet wat we willen. Daarop selecteren we.” 

 

Ivo Aarninkhof, Holland Innovative

Teamvorming

Privé is Aarninkhof een fervent fietser, maar zijn zakelijke passie is minstens zo groot. Dan gaat het vooral om teamvorming, leiderschap en bedrijfscultuur. “Binnen Holland Innovative en binnen mijn eigen leiderschapsstijl leg ik erg sterk de nadruk op openheid. Dat past in het transitiegedachtengoed. Ik let er dan ook goed op teams te bouwen die daarbij aansluiten. Sturen op vertrouwen, volledig transparant naar elkaar toe, alles met elkaar kunnen bespreken en daarbij constant op zoek naar goed onderbouwde argumenten. Ik leef echt op de kwaliteit van de inspraak. Hoe bijvoorbeeld ook mijn collega Hans Meeske werkt in Eindhoven en daar het familiegevoel neergezet heeft, dat zou je echt wel typisch Holland Innovative kunnen noemen. Het is een methode die meer tijd kost, maar uiteindelijk hebben de mensen en het team veel meer passie voor het werk en wat we met elkaar doen.” 

Tech start-ups

Hoewel Aarninkhof vanuit Holland Innovative met een grote diversiteit aan klanten werkt, hebben tech start-ups altijd zijn bijzondere aandacht. Sigmascreening is hier een mooi voorbeeld van, maar ook daarbuiten biedt hij startende bedrijven – zeker in de medische hoek – graag de helpende hand. Een voorbeeld daarvan is Machnet, dat zich richt op de productie van MRI-spoelen. Om nog meer voor deze sector te kunnen betekenen zit Aarninkhof sinds begin dit jaar in het bestuur van FME, waarbinnen hij de belangen van Technostarters behartigt. “Grotere bedrijven zouden er volgens mij goed aan doen om op het gebied van nieuwe technologieën en nieuwe marktbehoeftes nauw samen te werken met Technostarters. Ze kunnen veel voor elkaar betekenen.” 

Voorlopig is Aarninkhof nog niet klaar met deze jonge bedrijven, zowel in de rol van klant, als ook mogelijke founder initiatieven. “Als opportunist en positivist zie ik veel kansen, maar de vraag is altijd wat het uiteindelijk gaat redden.”


Contact