De ronde tafels van de Manufacturing TechnologyConference: kennis delen in een veilige setting

Het doel van de Manufacturing Technology Conference, op 16 april in Veldhoven, is om
technici uit de ontwerp- en productie-industrie samen te brengen om kennis over
maakbaarheid te delen. De dag zit vol lezingen, workshops en andere kennissessies.

Voor het eerst zijn er ook rondetafelgesprekken rond specifieke thema’s, georganiseerd door het Manufacturing Knowledge Center.

“Die rondetafels richten zich op actuele onderwerpen binnen de high-tech maakindustrie”,
zegt Peter Spaan van Holland Innovative. “Ons doel is experts bij elkaar te brengen in een
besloten setting. Op die manier zorgen we ervoor dat de deelnemers zowel de best
practices als de mindere ervaringen met elkaar delen. Daar hebben we tenslotte het meeste aan. Deze gesprekken kunnen laten een gezamelijke problematiek zien en kunnen het startpunt vormen voor vervolgprojecten waar iedereen iets aan heeft. Sommige zaken zijn concurrentiegevoelig, maar veel is dat ook niet; we gaan op zoek naar de dingen waar
iedereen mee geholpen is.

Bijkomend voordeel van de besloten setting is dat de discussie niet afgeleid wordt door
sales pitches van de deelnemers, zegt Spaan. Hij verwacht daarbij dat het bijvoorbeeld gaat om de gebruikte standaarden, normen en andere zaken rond kwaliteitsbeheersing. “Op basis van korte presentaties per deelnemer identificeren we gemeenschappelijke
onderwerpen die verder ontwikkeld moeten worden en peilen we de interesse om
projectvoorstellen te definiëren. Om alles uit de sessie te kunnen halen verwachten we dus wel dat de deelnemers zich goed voorbereiden.

Er is keuze uit 4 ronde tafels:

Cleaning en contaminatie
Contaminatie is een steeds belangrijker wordend thema voor de high-tech maakindustrie, zo bleek onlangs weer tijdens het door Mikrocentrum georganiseerde Techcafé over dit
onderwerp. Moderne vacuumtechnologie en Extreme Ultraviolet (EUV) stellen de hoogste
eisen aan de cleanliness van het proces. De eerste stappen richting standaarden zijn al
gezet, maar is het genoeg?


Kwaliteit van 3D printing
Al enkele jaren in opgaande lijn: de gedeeltelijke vervanging van verspaningstechnieken
door 3d printing (additive manufacturing). Juist vanwege de populariteit en brede
beschikbaarheid van deze technologie zijn er grote verschillen ontstaan in de gebruikte
standaarden. Die hebben bijvoorbeeld te maken met de algehele kwaliteit, de mate van
belasting en - wederom - de contaminatiegraad. Hoe weet je zeker dat er geen korrels
loskomen, geen vuil achterblijft in verborgen kamers?


Re-use, remanufacture, refurbish
In een circulaire economie, waar duurzaamheid een allesbepalende factor is, mag de
kwaliteit van de producten niet in het gedrang komen. De uitdagingen die daarbij te
verwachten zijn hebben onder meer te maken met levensduur, kwaliteitsgaranties en
belastbaarheid. Absolute standaarden zijn in dit verband lastig, maar best (en worst)
practices kunnen veel opleveren.


Product Lifecycle Management (PLM)
Een opmerkelijke trend is de integratie van productie-instructies in technische tekeningen,
als gevolg van veranderende praktijken op het gebied van productlevenscyclusbeheer
(PLM). Ook voor dit thema is de sector op zoek naar nieuwe standaarden. Deelnemers aan
deze ronde tafel kunnen hun ervaringen en verwachtingen met elkaar delen.


Wie meer informatie over de ronde tafels wil hebben, of een verzoek om deelname wil doen, kan terecht bij Peter Spaan: peter.spaan@holland-innovative.nl.

De ronde tafels zijn een initiatief van het Manufacturing Knowledge Center (eerder bekend als Knowledge Sharing Center), met ondersteuning van Holland Innovative.