Uitnodiging HighTech meets Talent

Talentontwikkeling in een hightech omgeving. Organisaties bestrijden elkaar om de grootste talenten en meest aansprekende beloften. Nu werk steeds complexer wordt, klinkt de oproep om talent steeds harder. Het binnenhalen van talent leidt onherroepelijk tot de vraag: hoe gaan we ons talent ontwikkelen? Hoe maken we van een ‘potential’ een blijvende toegevoegde waarde? En hoe vormen we talent om in ervaring? Is er een ‘war for talent’ gaande? Of is er genoeg talent voor iedereen?

Laat je op deze middag inspireren door verschillende sprekers die vertellen met welke uitdagingen zij te maken hebben gehad en hoe ze deze aangepakt hebben.

Programma:

12.30-13.00   Ontvangst
13.00-13.15    Welkom
Cindy Camp – Holland Innovative

13.15-14.00    Bouwen op talent: verbinding zoeken en het loslaten van gewoontes
André Swannet – Coca Cola Enterprises

14.00-14.45   Ontdekken van talent op het gebied van (multidisciplinair) samenwerken. Hoe doen we dat?
Marloes de Lange – Océ Technologies

14.45-15.15    Netwerkpauze

15.15-16.00    Iedereen is een talent!?
Chris Meijnen – AWL Techniek

16.00-16.30    Meester-gezel: vakkennis overdragen van meester naar leerling
Eefke van Daal – Holland Innovative

16.30-17.30   Netwerkborrel

Bijdrages van:
logos-hightech-meets-talent

Datum: Donderdag 13 oktober 2016
Tijd: 12.30-17.30
Locatie: High Tech Campus, Eindhoven
Kosten: €95,- (excl. BTW) per deelnemer

Aanmelden HighTech meets Talent

    Annulering deelname training of workshop:
    Door deelnemer: Tot 10 werkdagen voor aanvang van de training of workshop kan kosteloos worden geannuleerd, daarna worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht. Annuleren dient altijd schriftelijk te geschieden via academy@holland-innovative.nl. Als moment van annulering geldt de datum van ontvangst van uw annulering door Holland Innovative BV. Vervanging door een andere dan de aangemelde persoon is te allen tijde mogelijk.

    Door Holland Innovative BV: Holland Innovative behoudt zich het recht voor een training of workshop te annuleren wegens te weinig deelname. Indien een training of workshop geen doorgang kan vinden, zullen de reeds aangemelde deelnemers schriftelijk dan wel mondeling bericht krijgen.
2016-10-25T20:16:04+00:00
Beoordeling door klanten: 8.4/10 - 155 beoordelingen
X