Klanten van Holland Innovative vertrouwen op onze specialisten om productontwikkelingsprocessen te optimaliseren. Dat doen zij op basis van bewezen statistische methodieken en een holistische benadering waarbij zowel het proces als de mens aan bod komen.

Toch is de vraag legitiem of onze aanpak past op alle productontwikkelingsprocessen? Hoe lukt het ons op basis van de bedrijfsdoelstellingen van klanten verbeteringen door te voeren en innovaties succesvol in de markt te zetten?

Sjoerd de Vries en Loek Geelen beiden Product & Process Specialist bij Holland Innovative geven hun visie op het verbeteren van producten en processen.

Waar draait het volgens jullie allemaal om in productontwikkelingsprocessen?

De Vries: ‘Beter uitkomen dan waar je bent begonnen. Daar streef ik naar in mijn werk voor klanten. Daar komen mijn kennis van Data Science en Six Sigma goed bij van pas. Voor mij zijn die twee een gouden combi.’

Geelen: ‘Wanneer is iets goed genoeg? Wanneer kan je processen of producten vrijgeven? Om dat te kunnen beoordelen heb je vooraf gestelde criteria nodig. Bijkomend voordeel als je zulke criteria hebt, is dat iedereen dezelfde taal spreekt, waarmee je sneller tot oplossingen komt en stappen kan zetten. Ik heb hands-on ervaren dat Six Sigma dergelijke criteria biedt.’

Is Six Sigma de heilige graal?

De Vries: ‘Het mooie bij Holland Innovative is dat Six Sigma niet iets is wat alleen staat. We zien het als een onderdeel van een groter geheel. Je kan niet Six Sigma meenemen zonder goed Project Management, Reliability en Product en Proces Development. We kijken naar alle aspecten en benaderingen. Ik heb dan misschien mijn specialisatie maar onze aanpak is integraal. Wij sparren met collega’s.’

Geelen: ‘Het gevaar met Six Sigma ligt hem in de perceptie daarvan: ingewikkeld en te academisch. Dat kan. Maar ik heb geleerd en gezien dat je soms al met makkelijk toegankelijke tools en methodieken, een klinkend resultaat kunt behalen.’

Methodieken versus de menselijke maat

De Vries: ‘Alle projecten starten vanuit een klantbehoefte en heldere business case. De bewezen methodieken zijn sterk analytisch, wat leidt tot een robuust product met een voorspelbare levensduur dat sneller in de markt staat. Maar daarnaast put ik uit mijn ervaring als consultant om (big) data-analyse toe te passen in het verbeteren van producten en productieprocessen. Veel processen zijn hetzelfde en door daar op een hoger, abstract niveau naar te kijken, kan ik klanten helpen.’

‘Ik merk wel dat er een sterke focus is op Design for Six Sigma en het maken van nieuwe producten. Maar ik zie tegelijkertijd dat het MKB meer behoefte heeft aan verbeter processen, meer dan aan nieuwe processen. Ik hoop mijn expertise in te kunnen zetten juist voor dergelijke verbeteringen.’

Geelen: ‘Elk project is anders. Andere cultuur, andere processen. Het draait veel om de mensen zelf: hoe ga je met ze om? Ik kijk niet alleen naar de tools en methodieken. Uiteindelijk hangt het succes van een project grotendeels af van of het je lukt mensen inzichten te geven in hun handelswijze. Pas dan kunnen zij bewust verbeteringen toepassen. Je moet de mensen meekrijgen op de trein. Dat doe je ook door goed te luisteen naar hun feedback. Het hele verbeterproces is een dynamisch spel, waarin je van elkaar leert. Doel blijft, dat de trein en inzittenden op tijd arriveren op het juiste station, ook al ligt er soms sneeuw op de rails.’

De Vries: ‘Ja, dat klopt! Young professionals helpen mij met nieuwe technieken zoals Python. Op mijn beurt, voeg ik daar mijn brede product- en proceservaring aan toe. Zo kunnen we veel voor elkaar betekenen. Een mooi woord hiervoor is ‘complementair’ zijn, oftewel 1+1 = 3.

Wat is een belangrijke ‘learning’ voor jullie?

Geelen: ‘Ik ben ervan overtuigd geraakt dat procesverbeteringen alleen optimaal kunnen worden doorgevoerd als je de betrokken werknemers laat delen in de problematiek. Bij een van mijn oude werkgevers, een online-drukwerkleverancier, werd enorm veel geld verspild aan papier. Dat had te maken met hoe het productieproces werd uitgevoerd om daarmee kwaliteit van het drukwerk te waarborgen. Ik ben met de mensen om de tafel gaan zitten en al snel bleek de hoofdoorzaak van de verspilling een menselijke kwestie te zijn: ze wilde vakwerk leveren en dachten dat dit de enige manier was om dat te doen. Door dit inzicht in eigen handelen, en door gezamenlijk richtlijnen op te stellen, lukte het kosten te reduceren met behoud van kwaliteit van het drukwerk.’

De Vries: ‘Voor een opdrachtgever in de petrochemische industrie moest ik de continue stroom gebruiken in een pijpleiding. Uit mijn metingen bleek dat er in 1 tot 2 % van de metingen een ‘hick-up’ in het systeem was en de overige data constant. Bij navraag kon niemand een verklaring geven. Ik ben toen naar het proces gaan kijken, in Six Sigma termen de ‘Gemba-walk’. En wat bleek: de analyzer was gekoppeld aan een stilstaande leiding met af en toe een kleine flux. Door het niet accepteren van ‘outliers’ kan je dus verrassende ontdekkingen doen.’

‘Dat zie ik nu ook bij klanten waar steeds meer processen worden gestuurd door software. Mensen zijn zich niet bewust van hoe belangrijk software is geworden. Maar het is essentieel dat wij blijven weten en meten dat het goed functioneert! Software Reliability is belangrijker dan ooit.’

Wat is jullie ambitie?

De Vries: ‘Dat is heel simpel. Het helpen van bedrijven en mensen bij het verbeteren van producten en processen – in de breedste zin van het woord.’

Geelen: ‘Ik wil mijzelf naar een hoger niveau blijven tillen om telkens adequaat bedrijven en mensen bij te kunnen staan in product- en procesoptimalisatie.

Meer informatie?

Hulp nodig bij het definiëren, aanpakken en oplossen van problemen rondom product- en procesontwikkeling? Neem gerust contact met ons op.  Een van onze experts kan jullie verder helpen.

NEEM CONTACT OP