Project omschrijving

De nieuwe ‘TechMed proeftuin’ van de Universiteit Twente maakt het mogelijk om technologische producten, van bijvoorbeeld startup ondernemingen, te testen in een gesimuleerde en realistische medische omgeving. Het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) ondersteunt deze nieuwe testomgeving.

Door medisch-technologische producten te testen in een hoogwaardige simulatie-omgeving, is een snellere marktintroductie mogelijk: voorafgaand aan de klinische trials en goedkeuringstrajecten is al veel kennis en ervaring te verzamelen. Een ondernemer kan een prototype of nieuwe dienst uitvoerig testen in het Experimental Centre for Technical Medicine (ECTM) van de UT, dat onder meer beschikt over een gesimuleerde operatiekamer en een intensive care unit. Het ECTM wordt voor onderwijs en onderzoek gebruikt, voor onder meer de opleiding Technische Geneeskunde, het Instituut MIRA van de UT en voor externe partijen uit het medische veld.

Gepersonaliseerde boormal
In de TechMed proeftuin komen de hoogwaardige faciliteiten en kennis van het ECTM nu ook beschikbaar voor startups in de medische technologie en dienstverlening. De nadruk zal daarbij komen te liggen op ontwikkelingen in de domeinen medical imaging & interventions en medical sensing & stimulation. Eerste experimentele projecten gaan over de toepassing van magnetische detectie in de behandeling van borsttumoren en de ontwikkeling van een gepersonaliseerde MRI boormal voor scoliose-operaties.

Samenwerking
De proeftuin is gehuisvest op de Universiteit Twente. Holland Innovative is samen met DKMS en Panton partner in de proeftuin. Dit geeft Holland Innovative de mogelijkheid om bij te dragen aan relevante medische innovaties en tevens het netwerk de kans om gebruik te maken van de faciliteiten binnen de proeftuin.

Bron: https://www.utwente.nl/nieuws/!/2016/2/480013/ut-start-proeftuin-voor-medische-tech-startups

Voor meer informatie over de mogelijkheden die de Proeftuin uw medische ontwikkeling kan bieden, verwijzen wij u graag naar de site van de Universiteit Twente: https://www.utwente.nl/en/techmed/facilities/simulation-and-training-centre/#de-techmed-proeftuin

Wilt u een aanvraag indienen of heeft u een vraag over de TechMed proeftuin?

Neem contact met ons op