Project omschrijving

“Six Sigma toepassing in concrete projecten”

OTB Solar (nu Meyer Burger) levert productielijnen voor het maken van zonnecellen. Deze productielijnen, die deels uit eigen apparatuur en deels uit ingekochte machines bestaan, worden op locatie van de klant geïnstalleerd. De processen moeten op elkaar worden afgestemd om tot een optimale efficiency van het eindproduct, de zonnecel, te komen. Efficiency betekent in dit geval dat de zonnecel zoveel mogelijk licht in elektriciteit omzet.

Succesvolle ontwikkeling en aanloop van zonnecel productielijnen
OTB Solar heeft scherp ingezet op het verkopen van productielijnen geïntegreerd met fysische processen voor haar klanten. Holland Innovative heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van deze processen en de integratie van ingekochte machines over de hele lijn. Samen met de applicatie specialisten van de klant en wetenschap zijn de processen doorontwikkeld en vrijgegeven bij de klant on-site (Europa, China, India…) Door de ontwikkelaars van de klant te trainen in Design for Six Sigma methodiek en statistiek is de kennis van procesontwikkeling blijvend geborgd. Het management van OTB Solar raakte door de zichtbare resultaten volledig overtuigd van de noodzaak van toepassing van Six Sigma in hun bedrijf.

Optimaliseren in relatie tot einddoel
Holland Innovative is daarna doorgegaan om de ontwikkelaars te laten ervaren hoe ze met het goed toepassen van statistiek snel resultaten kunnen behalen. Het OTB-proces is geanalyseerd en alle schakels zijn door middel van statistiek geoptimaliseerd in relatie met het einddoel. Diverse afdelingen van OTB Solar zijn getraind en gecoached in Six Sigma. De ontwikkelaars hebben de Green Belt Six Sigma gevolgd, enkele kennisdragers zijn daarna doorgestroomd naar het Black Belt programma. Het hele managementteam heeft de One Day Workshop Six Sigma gevolgd om hun team te kunnen coachen en ondersteunen. Hierdoor konden zij in de moeilijkere tijd van Solar procesoptimalisaties doorvoeren en een significante business ontwikkelen in conversie kits en optimalisaties.

Sterke basis in praktijk
Coaching on the job is een belangrijke succesfactor geweest in dit traject. Holland Innovative coaches hebben de ontwikkelaars tijdens hun werk ondersteund, zodat Design for Six Sigma een sterke basis in de praktijk heeft gekregen. De ontwikkelaars zijn nu in staat de methodieken zelfstandig toe te passen. Het management van OTB Solar ziet de resultaten in nieuwe processen die de zonnecellen efficiënter maken en daarmee goed verkoopbaar zijn aan de huidige eigenaren van OTB-machines. De ontwikkeling naar geïntegreerde equipment en procesontwikkeling middels Six Sigma is ook de nieuwe eigenaar Meyer Burger niet onopgemerkt gebleven. De methodieken worden nu ook succesvol ingezet in andere ontwikkelingen.