Project omschrijving

”Maatwerk in-company trainingen en coaching”

Veel van onze klanten maken kleine aantallen dure apparaten, ook wel High Capex Low Volume genoemd. De klant verwacht dat haar producten of machines een hoge beschikbaarheid (availability) hebben met een lange levensduur en dat vergt een sterk staaltje reliability.

Steeds vaker wordt Holland Innovative gevraagd de Projectmanagement, Design for Six Sigma (DfSS) of Design for Reliability (DfR) training te verzorgen en deze door te ontwikkelen tot een maatwerktraining voor een brede groep cursisten. De training dient meerdere doelen. Enerzijds wordt gevraagd een goede methode aan te leren om ‘first time right’ te ontwerpen (DfSS), anderzijds wil de klant ontwikkelen op levensduur (DfR) en beschikbaarheid (Availability) naar een hoger plan brengen. Daarnaast worden klanten actief ondersteund in Root Cause Analyse (RCA) trajecten inclusief de borging van gevonden faal-vormen in het ontwikkelproces. Dit middels een complete projectmanagement aanpak.

Maximale aansluiting op de klant
Omdat Holland Innovative veelal betrokken is in de projecten zelf worden in de in-company trajecten cases van de klanten toegevoegd om zowel leereffect als directe aansluiting en toepassing op de eigen praktijk situatie maximaal uit te nutten. Trainers van Holland Innovative coachen daarbij de trainers in-spé van de klant zodat zij zelfstandig in staat zijn het initiatief door te trekken. Gezamenlijk zorgen zij er voor dat de training staat als een huis en na verloop van tijd zelfstandig doorgetrokken kan worden. Ook wordt er vaak een verkorte versie (Yellow Belt) ontwikkeld die collega’s een basiskennis geeft in de aanpak zodat zij betrokken zijn en de verandering mee kunnen ondersteunen.

De trainingen worden door de meeste cursisten afgesloten met een theoretisch examen en een praktijkopdracht. Sommige klanten trekken het initiatief door met een interne user group. Andere klanten maken ook gebruik van de HI (vrije inschrijving) User Group of delen hun kennis op één van de Alumni dagen.

Deze maximale aansluiting op de klant vertaalt zich ook in een globale ondersteuning. Wij ondersteunen onze klanten met in-company trainingen én project ondersteuning van de diverse locaties in Europa tot in USA en Azië.

Hoger niveau
Holland Innovative is ervan overtuigd dat training zonder praktijk zonde van de tijd is. Daarom zijn verschillende Master Black Belts van Holland Innovative bij de klanten actief om cursisten te begeleiden op de werkvloer. Zij reflecteren met de coaches en zijn voor iedereen een vraagbaak op het gebied van zowel methodiek als ook veelal de statistiek. Op deze manier krijgt de theorie een stevige basis in de hightech praktijk. De Projectmanagement, Design for Six Sigma en/of Design for Reliability programma’s middels de aanpak van Yellow Belt, Green Belt en Black Belt hebben diverse ontwikkelingsafdelingen van klanten naar een hoger niveau getild.