Project omschrijving

“Implementatie Design for Reliability bij Automotive klanten”

In Automotive worden steeds nieuwe technologieën ontwikkeld en geïntegreerd, specifiek ten aanzien van motorenontwikkeling. Trends zijn onder andere het aanscherpen van milieu-eisen en optimalisatie naar brandstof verbruikt, gewicht en totaal rendement. Elke innovatie gaat gepaard met uitdagingen op het gebied van techniek en reliability. Holland Innovative is bij diverse Automotive spelers betrokken bij de Reliability Engineering van motoren- en aandrijfsysteemontwikkeling.

Design for Reliability
Conform Design for Reliability hebben Reliability Engineers van Holland Innovative, samen met de opdrachtgever een aantal stappen doorlopen. Eerst zijn de Reliability specificaties vastgesteld. Concreet is bepaald hoe vaak de klant accepteert dat de motor uitvalt. Daarna is het startpunt bekeken, waar staan we nu? Vervolgens zijn risicoanalyses uitgevoerd voor het hele systeem, het subsysteem en de cruciale componenten. Aan de hand van een plan is Reliability getest samen met de ontwerpers en de leveranciers.

Devil’s Advocate
Tijdens de Design Failure Mode and Effect Analysis (D-FMEA) zijn de risico’s in design gestructureerd in kaart gebracht, gecategoriseerd en voorzien van prioriteiten. De rol van de externe reliability engineer is die van ‘devil’s advocate’. Waarom gaan dingen kapot? Hoe gaan ze kapot? Het versneld testen is gebeurd door de tijd te comprimeren en de belasting te verhogen. Daarvoor moeten wel de key-parameters bekend zijn: CTQ’s (Critical to Quality). De CTQ’s en de onderline afhankelijkheden worden aan het begin van het traject samen met de klanten opgesteld en vormen de basis voor risico analyses. Met als resultaat dat kritische risico’s geëlimineerd kunnen worden en de ontwikkelde kennis in modellen kunnen worden vastgelegd. Als basis voor vervolgontwikkeling en kennisopbouw, IP voor de klant!

Blijvend effect
Uiteindelijk helpt Holland Innovative haar Automotive klanten om aan te kunnen tonen dat de nieuwe motoren en/of aandrijfsystemen aan de gestelde eisen van betrouwbaarheid voldoen. Het doel is scherp neergezet en de ontwerpafdeling heeft zich eraan verbonden. Reliability en de Validatie ervan vormen nu een integraal onderdeel van het Product Ontwikkel Proces van de afdelingen motoren ontwikkeling van de klanten van Holland Innovative. de afdeling motorontwikkeling. Dankzij een nauwe samenwerking met de engineers is het kennisniveau in productontwikkeling en specifiek Design for Reliability op een hoger plan gebracht met blijvend effect in de toekomst.