Voortbouwend op de successen van eerdere reliability events, bereidt Holland Innovative zich voor op het seminar van dit jaar, gericht op “Data Science for Reliability and Root Cause Analysis“. Het event vindt plaats op 25 en 26 juni en maakt ruimte voor best practices, de laatste trends en innovaties, open discussies en expertgroepen. Coördinator Elly van den Bliek spreekt over de doelstellingen en ambities van het seminar.

reliability event Hoewel het seminar nog maanden verwijderd is, is de voorbereiding van Holland Innovative’s grote reliability-event voor Elly van den Bliek al bijna dagelijks werk. Content, sprekers, presentaties, meet&match, een avondprogramma, alles moet geregeld worden. Maar waarom eigenlijk? “Holland Innovative is hét kenniscentrum voor reliability, root cause analysis en data science. Vanzelfsprekend willen we ons dus ook profileren op dit terrein. Een event als dit hoort daar dan ook bij: dit is de kans voor iedereen die actief is rond Reliability – of dat eigenlijk zou moeten zijn – om bijgepraat te worden over de laatste trends en ontwikkelingen.”

Het vakgebied is volop in ontwikkeling, merkt van den Bliek. “Voor veel bedrijven is het nog iets nieuws, ze zoeken naar de mogelijkheden, successen en hoe reliability succesvol te implementeren in hun organisatie. Op het event van vorig jaar merkten we al dat er bij hen grote behoefte is om aansluiting te vinden bij de mensen en bedrijven die op dit vlak al wat

verder zijn. En dan gaat het zowel om de basis als om de nieuwste ontwikkelingen, zoals de toenemende mogelijkheden van competenties op het gebied van data science. Als er iets is dat ons vak de komende jaren gaat beïnvloeden en naar het volgende niveau gaat brengen, dan is dat het wel.”

Van den Bliek rekent op een publiek dat voor het merendeel uit de Benelux en Duitsland afkomstig zal zijn. “Daarnaast zullen er zeker ook deelnemers van verre komen, bijvoorbeeld als ze zien dat prof. Michael Pecht, hoogleraar aan de universiteit van Maryland, een van de keynotes verzorgt.” De bezoekers zullen naar verwachting vooral mensen zijn die al iets weten van het belang van reliability, maar nog wel op zoek zijn naar de beste invulling ervan of welke volgende stappen ze kunnen ondernemen. “Mensen die al hebben nagedacht over de mogelijkheden, maar voor wie de praktijk nog lastig is. Zeker als het gaat om de next steps, waarbij reliability en root cause analysis dankzij data science naar reliability 2.0 worden getild.”

Het programma bestaat uit een mix van lezingen over echte cases en concrete visies, panel discussies en denktank-achtige meetings die als ‘open expert groups’ in het schema staan. Naast de netwerkmomenten is er een actieve meet & match voor de onderlinge kruisbestuiving. “In de ‘open-expert-groups’ gaat het erom dat je, in kleine groepjes of zelfs 1-op-1, kunt doorpraten over een specifiek thema of issues waar je over wilt sparren. Onze eigen specialisten zullen daarbij een belangrijke rol spelen; het onderliggende doel is kennisuitwisseling.”

Naast nuttig en belangrijk, moet het seminar vooral ook aangenaam zijn, vervolgt Van den Bliek. “Op de eerste plaats zit ‘m dat in de ontmoetingen zelf. Mensen die bij elkaar komen rond een bepaald onderwerp dat ze allemaal belangrijk vinden, hebben hoe dan ook een klik met elkaar. Door met elkaar in gesprek te gaan, leren we van elkaar en worden we allemaal beter. Dat gebeurt zowel tijdens de sessies als in de lunches en de breaks. En los daarvan zorgen we natuurlijk ook voor een gezellig en innovatief avondprogramma. Inclusief een bezoek aan een van de precision engineering en reliability highlights van de regio.”

Wanneer is het event geslaagd voor de deelnemers? Van den Bliek: “Als ze veel nieuwe verhalen en interessante visies hebben gehoord, best practices hebben gezien, kennis hebben opgedaan interessante mensen hebben gesproken en hier in de praktijk van alledag stappen mee kunnen zetten. Dat ze door dit alles een beter beeld hebben gekregen van de rol die data science speelt en kán spelen op het gebied van reliability en root cause analysis. En reken maar dat we ervoor gaan zorgen dat dat gebeurt!”

Elly van den Bliek
Reliability Specialist
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ellyfunkenvandenbliek/