Kansen en uitdagingen in product ontwikkeling

Lean Six Sigma is wereldwijd een breed toegepaste management strategie voor de verbetering van bedrijfsprocessen en uiteindelijk het bedrijfsresultaat.

Het programma bestaat uit een verzameling van methoden die toegepast worden om op een gestructureerde wijze bedrijven te helpen continu te verbeteren en de interne bedrijfsprogramma’s daarop af te stemmen. Klanttevredenheid staat centraal en met een uniforme meting van het kwaliteitsniveau van het hele bedrijf worden beslissingen genomen op basis van kwaliteit en feiten in plaats van met emotie en ervaring.

Door de klantenwens centraal te stellen worden werknemers opgeleid het fundament te leggen voor de kwaliteitsverbetering van het gehele bedrijf. Als gevolg daarvan worden meetmethodes en processen inzichtelijk gemaakt en de uitkomst van de bedrijfsprocessen beter voorspelbaar. Uiteindelijk resulteert deze werkwijze in een verbeterde doorlooptijd van de productieprocessen en de uiteindelijke kwaliteit van het eindproduct.

Onlangs heeft Holland Innovative het seminar Challenges in Product Development georganiseerd. Met presentaties van onder andere Robert Bosch uit Stuttgart en het Lean Six Sigma Platform Nederland werd duidelijk dat borging van kwaliteit op alle vlakken en binnen alle afdelingen voor nieuwe kansen en mogelijkheden kan zorgen. Hoe mooi is dat!

Tijdens dit seminar werd tevens stilgestaan bij de pensionering van Henk van Haren, Sr. Director Product Development bij Holland Innovative. Hij heeft binnen o.a. Bosch en Philips zorg gedragen voor verbetering van kwaliteitsprocessen en de opleiding van meerdere Black Belts en Master Black Belts. Bij Holland Innovative was Henk verantwoordelijk voor het uitbreiden van (Master) Black Belt-programma binnen zowel de eigen organisatie als ook bij onze partners. Binnen het vakgebied van Product & Process Development nemen Jeroen de Mast en Marcel Logger het stokje over om op hun eigen gedreven manier onze partners verder te helpen excelleren.

Yellow & Orange Belt

Holland Innovative biedt diverse mogelijkheden voor het verzorgen van interne opleidingen voor Yellow Belts en Orange Belts waarbij in korte trainingen een overzicht van Lean Six Sigma wordt behandeld en hoe de Six Sigma DMAIC-methode (Define-Measure-Analyze-Improve-Control) ingezet wordt.

Green Belt

In de 6-daagse Green Belt training komen de middelen aan bod voor het succesvol initiëren van projecten en het effectief implementeren ervan. Als Green Belt zorg je voor de statistische onderbouwing van de te nemen beslissingen in de organisatie en of wordt de Black Belt effectief ondersteund bij complexe projecten.

Black Belt

In de Design for Six Sigma Black Belt training staat het product ontwikkel proces centraal. Met de opleiding tot professionele Black Belt kan de leiding in projecten genomen worden volgens de Design for Six Sigma methodologie. De focus op de klantenvraag plus de proactieve wijze van data verzamelen en evalueren leiden tot betere producten en een up-to-date ontwikkelproces voor uw organisatie. Dit heeft een significant positieve impact op product design, kwaliteit, betrouwbaarheid, bedrijfsresultaat én klanttevredenheid.

Master Black Belt

Het continu ontwikkelen en verbeteren van de bedrijfscultuur staat centraal in steeds meer organisaties. Verbeterprogramma’s als Six Sigma, Lean en Design for Reliability worden opgezet, maar het blijft een hele uitdaging om deze ook daadwerkelijk succesvol uit te rollen. Master Black Belts (MBB’s) spelen samen met programma managers een belangrijke rol in het succesvol uitrollen van de beoogde verbeterprogramma’s. De MBB Masterclass van Holland Innovative richt zich op het ontwikkelen van verbeterprogramma’s, het managen van de organisatie en de theorie achter het begrijpen van product- en procesontwikkelingen.

Meer weten over hoe je jezelf of je eigen organisatie kunt ontwikkelen? Laat het ons weten, we vertellen je graag meer.

2018-06-25T11:43:00+00:00
Beoordeling door klanten: 8.4/10 - 155 beoordelingen
X