Internationale Vrouwendag, jaarlijks wereldwijd op 8 maart gevierd, is een dag waarop de sociale, economische, culturele en politieke successen van vrouwen worden gevierd. Er wordt stilgestaan bij de rol van vrouwen op de arbeidsmarkt en de toegevoegde waarde van diversiteit – in de breedste zin van het woord – op de werkvloer.

De professionals van Holland Innovative werken in de van oudsher mannen-georiënteerde tech-industrie. Desondanks is 33% van onze werknemers vrouw. Daarmee kunnen we stellen dat Holland Innovative al goed op weg is in hun streven inclusief werkgever te zijn.

“We beschouwen diversiteit als iets heel waardevols. Daarmee lukt het ons om zo veel klanten te kunnen bedienen. Bovendien kunnen we veel van elkaar leren. Voor ons hier bij Holland Innovative gaat het niet alleen om de rol die vrouwen vervullen maar omhelst diversiteit geslacht, leeftijd en competenties,” volgens Eefke van Daal, HR Manager bij Holland Innovative.

Maar, zoals men zegt: zien is geloven. Reden om drie vrouwelijke collega’s bij Holland Innovative te vragen naar hun ervaringen en hun rol als vrouw binnen de tech-industrie.

Hoe zie jij de rol van vrouwen in een sector die nog steeds door mannen wordt gedomineerd?

Elly - Diversiteit - International Women's Day

Elly van den Bliek, Senior Reliability & Functional Safety specialist werkt namens Holland Innovative voor toonaangevende tech-bedrijven – “Mijn werk als reliability specialist draait om het ondersteunen van mensen om hun vertrouwen te geven en veranderingen te omarmen. Ik geloof dat vrouwen, over het algemeen, beter in staat zijn om verbinding te maken met de ander. In die zin hebben wij als vrouw een waardevolle rol: in het overbruggen van verschillen en het uitzetten van een gemeenschappelijk doel.”

 Karina Garcia del Real, MSc met haar roots in Mexico, is High Tech Plaza Community Manager – “Ik merk dat diversiteit een prioriteit aan het worden is binnen tech-bedrijven, maar het is nog steeds heel gebruikelijk om alleen mannen in directies te zien. Ik geloof dat diversiteit in twee richtingen moet lopen binnen een organisatie: van boven naar beneden en van beneden naar boven. Er is nog veel werk te doen om die ongelijkheid aan te pakken.”

Karina - Diversiteit - International Women's Day
Diversity – Anna

De in Rusland geboren  Dr. Anna Ezerskaia werkt als Project Manager voor Holland Innovative – “Ik werk al meer dan 14 jaar in een overwegend mannenomgeving. Eerlijk gezegd merk ik dat meestal niet eens.”

Wat is jouw ervaring als vrouw in de tech-industrie?

Karina – “In mijn werk als community manager spreek ik regelmatig met vrouwelijke startup oprichters die moeite hebben om de erkenning, steun en financiering te krijgen die mannelijke oprichters wel gemakkelijk krijgen. ‘Ben je van plan zwanger te worden?’ of ‘Hoe ga je om met emoties?’ zijn helaas vragen die nog steeds aan vrouwen worden gesteld tijdens investeerdersbijeenkomsten. Niet aan mannen.”

Elly – “Ja, op mijn werk kom ik soms dezelfde soort vooroordelen tegen. Vrouwen met een uitgesproken mening worden al snel weggezet als ‘bitchy’. Mannen met een uitgesproken mening zijn daarentegen vastberaden en standvastig. Het is hoog tijd dat we afstappen van dergelijke impliciete ideeën en oordelen en ons realiseren dat ieder mens – en dan heb ik het niet alleen over de man/vrouw-verdeling – een unieke rol heeft.”

Anna – “Ik zou zeggen: het maakt niet uit op welk gebied of in welke markt je werkt, als het maar interessant is en je er energie van krijgt.”

Ben je ooit geconfronteerd met of getuige geweest van een werksituatie waar vrouwen werden gediscrimineerd?

Anna – “Ja, maar ik heb ook discriminatie gezien tegen mannen, en tegen mensen van kleur of een ander ras. Ik heb een keer een tegenovergestelde vorm van discriminatie meegemaakt: een recruiter merkte op dat ik als vrouw makkelijker een baan zou kunnen krijgen.”

Karina – “We leven in een land waar vrouwen enorme kansen krijgen. Tegelijkertijd zijn er voorbeelden te over waaruit helaas blijkt dat we nog een lange weg te gaan hebben. Seksueel getinte grappen, ontslag omdat een vrouw een te stellige mening heeft, uitsluiting van vergaderingen, en nog veel meer.”

Elly – “Ik zie regelmatig discriminatie in de zin van stereotypering en impliciete aannames. Niet alleen tussen mannen en vrouwen, maar overal waar er een diversiteit aan mensen is. We moeten elk idee van typisch ‘mannen’ of ‘vrouwen’ gedrag van ons afschudden. Omarm diversiteit en verschillen en stimuleer daarmee het opdoen van nieuwe inzichten.”

Hoe kan diversiteit een organisatie verrijken

Elly – “Ik geloof dat mensen het beste tot hun recht komen in een positieve en fijne werkomgeving. Door diversiteit te stimuleren, creëer je meteen een veilige omgeving waarin je van elkaar kunt leren en kunt groeien.”

Anna – “Ik heb gemerkt dat teams met een diversiteit aan teamleden, een gezondere dynamiek hebben. Dat teamleden meer oog hebben voor elkaars behoeften en beter op elkaar inspelen. Mensen zijn gewoon te verschillend om met elkaar te vergelijken. Nog minder om goed te kunnen presteren binnen een bekrompen kader waarin een of andere maatstaf voor succes wordt gehanteerd op basis van vooroordelen.”

Karina – “Diversiteit op het werk is geen magische oplossing. Wat we nodig hebben is een aanpak waarin ieders unieke kwaliteiten tot uiting kunnen komen. Geen hokjesmentaliteit maar de dialoog aangaan met collega’s met andere ervaringen, achtergronden of die een andere taal spreken. We moeten werken aan een positieve werkomgeving waarin diversiteit echt wordt geaccepteerd en gerespecteerd.”

International Women’s Day – Diversity in the tech industry - diversiteit

Wat is volgens jou het meest uitdagende aspect om diversiteit op het werk te kunnen waarborgen?

Anna – “Het creëren van bewustwording. Vaak zijn mensen zich gewoon niet bewust van bestaande verschillen. En wanneer ze wel leren over diversiteit, kan het veel moeite kosten om verandering te omarmen en vooroordelen los te laten.”

Karina – “Als mensen zijn we erop ingesteld om mensen die op ons lijken aardig te vinden. De uitdaging ligt in het buiten onze comfortzone treden. Een organisatie heeft de verantwoordelijkheid om mensen de mogelijkheden te bieden om elkaar te leren kennen, ideeën uit te wisselen en ondanks hun verschillen toch overeenkomsten te vinden.”

“De voordelen van een divers team zijn eindeloos. Intern is het een enorme troef om mensen met nieuwe perspectieven en ideeën te hebben. Dit stimuleert innovatie en creativiteit, en het kan leiden tot snellere probleemoplossing en betere besluitvorming. Het verhoogt ook de tevredenheid en het behoud van werknemers.”

Elly – “Communicatie! Een divers team van mensen dwingt je om te communiceren, simpelweg omdat het niet waarschijnlijk is dat de ander jouw taal spreekt (niet alleen in de letterlijke zin). Maar, het kan tijd en moeite kosten om te begrijpen wat de ander wil of nodig heeft. Desalniettemin zijn de beloningen enorm wanneer dit wel gebeurt.”

Hoe zit het met de toekomst van vrouwen in de tech-industrie?

Elly –”De manier waarop studenten – en jonge vrouwen – worden onderwezen in het hoger onderwijs moet veranderen. Tech heeft top-down denkers nodig. Zolang ons onderwijssysteem bottom-up denken blijft stimuleren, worden toekomstige tech-talenten op het verkeerde been gezet.”

Karina – “We hebben meer vrouwen nodig in leidinggevende functies. Vrouwen in zulke posities moeten ook verantwoordelijk nemen voor het klaarstomen van de jongere generatie vrouwen.”

Anna – “Eerlijk gezegd zie ik de noodzaak niet in van gender-denken in welke industrie dan ook. Er zijn geen voordelen, dus waarom zou het fenomeen überhaupt blijven bestaan?”

Eefke – “Hier bij Holland Innovative is diversiteit geen doel op zich. Het is een van de manieren waarop we onze doelen vervullen: onze klanten zo goed mogelijk van dienst zijn. Omdat onze klanten divers zijn, moet ons team dat ook zijn. Het is een stapsgewijs proces geweest dat zich door de jaren heen heeft ontwikkeld.”

“Sinds kort hoeven sollicitanten niet meer te voldoen aan de eis Nederlands te spreken. We hebben inmiddels meerdere nieuwe collega’s met uiteenlopende culturele achtergronden. Uiteindelijk gaat het erom dat mensen de knowhow en inzichten meebrengen die onze cliënten nodig hebben. En dat ze leergierig zijn, want dat zit in het DNA van onze organisatie.”

“Mensen denken vaak dat gelijkheid draait om kwesties met betrekking tot vrouwen of minderheden. Maar, we hebben ieder voor zich een essentiële rol te vervullen om gelijkheid in het breedste zin van het woord vorm te geven. Tegelijkertijd zal echte verandering binnen een organisatie afhangen van het feit of het management bereid is om de voorwaarden te scheppen voor een diverse en inclusieve omgeving”, Eefke vult aan.

Eefke - - Diversiteit - International Women's Day

Diversiteit bij HI

Het management van Holland Innovative beschouwt diversiteit en inclusiviteit als de basis voor het creëren van een winnend team. Zulke teams zijn de verwezenlijking van onze strategie een ‘one team, one family’ organisatie te zijn. Heb je suggesties en wil je bijdragen aan de discussie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

GEEF UW SUGGESTIES