Holland Innovative organiseert elk jaar diverse HighTech Meets events. Doelstelling is het stimuleren van open innovatie, uitwisselen van kennis en ervaring én het genereren van nieuwe ideeën en projecten. Vaak ontstaan deze op het kruisvlak van markten en kennisgebieden die actief worden opgezocht. Deze Hightech meets Agro staat in het teken van Crop Protection.

Logos HighTech meets Agro Crop Protection5Gewas-, en bodemziekten, plaagdieren en onkruiden vormen een grote kostenpost bij de teelt van gewassen in alle soorten en maten. Aantasting van het gewas resulteert in verlies in opbrengst en kwaliteit van de geteelde producten. De regels omtrent het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen worden steeds meer aangescherpt. Hierdoor groeit de vraag naar innovatieve oplossingen voor de huidige knelpunten of geheel vernieuwende alternatieven met betrekking tot gewas bescherming. Een tijdige detectie van ziekten om verdere uitbraak te voorkomen, het slimmer toedienen van pesticiden of herbiciden of hightech combineren met biologische bestrijding zijn hier voorbeelden van. Welke technieken worden op dit moment ingezet en welke innovaties kunnen nog verwacht worden?

Op dinsdag 23 mei 2017 organiseren wij de 12e editie van HighTech meets Agro op de Forward Farm van Bayer CropScience in Abbenes. Het onderwerp van deze HighTech Meets Agro is: Crop Protection. We starten met een vijftal bijdrages gevolgd door een workshop. Tijdens de workshop schuift u aan bij een zelfgekozen thema (zie tabblad programma). Onder begeleiding van een moderator van Holland Innovative werkt u met de groep naar een of meerdere oplossingen en ideeën toe. Het uiteindelijk doel is om hieruit gezamenlijk projecten op te starten. Heeft u zelf plannen of vraagstukken omtrent dit thema, dan is inbreng van uw eigen ideeën of een extra case is van harte welkom!

HighTech meets Agro Crop Protection 2

Logos NB HighTech meets Agro Crop Protection312.00-12.45 Ontvangst met lunch

12.45-13.00 Opening dagvoorzitter
Joep van Cranenbroek – Holland Innovative

13.00-13.20 Forward Farm Bayer CropScience
Joris Roskam – Bayer CropScience

13.20-13.40 Innovaties bij John Deere Spuitmachines
Stijn Kroonen – John Deere

13.40-14.00 HighTech monitoring systems voor plaagdieren en biologische bestrijders
Rob Moerkens – Proefcentrum Hoogstraten

14.00-14.20 Innovaties en automatisering in het groen- en golfbaanbeheer
Arthur Berends – De Enk Groen & Golf

14.20-14.40 HighTech vision innovaties in biologische gewasbescherming/-bestuiving
Erik Titulaer – Koppert Biological Systems

14.40-15.15 Netwerkpauze

15.15-16.45 Interactieve sessie
Tafel 1: Koppert Biological Systems – HighTech vision innovaties in biologische gewasbescherming/ bestuiving
Koppert, toonaangevend in de biologische bestrijding en natuurlijke bestuiving, ziet veel potentie in visionsystemen/slimme camera’s. Kun je met slimme cameratechnieken voorspellen wanneer de plant ziek wordt en/of een bepaald schadebeeld herkennen om op tijd actie te ondernemen met de juiste middelen? Praat mee en deel je ideeën over deze uitdaging.

Tafel 2: Proefcentrum Hoogstraten – HighTech monitoring systems voor plaagdieren en biologische bestrijders
Het Proefcentrum Hoogstraten is gespecialiseerd in het onderzoek met betrekking tot teelten onder glas. Het gebruik van hightech innovaties voor de monitoring van plagen en biologische bestrijding zouden het onderzoek kunnen versnellen en ondersteunen. Hoe houden de populaties zich, wanneer moet er wel of niet worden ingegrepen? Praat mee over hoe hightech oplossingen hiervoor kunnen worden ingezet.

Tafel 3: De Enk Groen & Golf – Innovaties en automatisering in het groen- en golfbaanbeheer
De Enk Groen & Golf streeft naar een compleet gecontroleerde golfbaan om door middel van de meest geschikte groeicondities de kans op stress/ziektes te verkleinen. Bodem, klimaat en beheer spelen hierbij een belangrijke rol. Help de Enk Groen & Golf verder met hun streven om richting de greendeal van 2020 geen pesticiden of herbiciden meer in te hoeven zetten.

16.45-EINDE Netwerkborrel

Geef bij het aanmelden aan wat uw voorkeurs thema is en vermeld hoe uw kennis/expertise deze tafel vooruit zou kunnen helpen of wat uw uitdaging is. En wie weet resulteert dit in prachtige ideeën en een goede samenwerking!

U kunt hier de vrijgegeven presentaties downloaden:

HighTechmeetsAgro – Bayer Crop Sciences
HighTechmeetsAgro – De Enk Groen & Golf
HighTechmeetsAgro – Proefcentrum Hoogstraten

Verslag tafel 1; Koppert Biological Systems

Aan tafel bij Koppert zat een gevarieerde groep professionals van onder andere HAS hogeschool, Haagse hogeschool, Botany, TU/Eindhoven, Bayer Crop Sciences en Holland Innovative. Koppert wil graag innoveren, bijvoorbeeld in de monitoring van uiteenlopende zaken en mogelijke applicaties daarbij.

Doordat de vraagstelling breed was opgesteld bleef de discussie ook met name high level. Er is vooral gesproken over wat te doen met nieuwe technologieën. Techniek is beschikbaar maar hoe zet je deze correct in? De onzekerheid die bedrijven hebben over nieuwe technologieën zijn herkenbaar. Het is daarom belangrijk om samen om tafel te komen om best & worst practices uit te wisselen. Kijk in eigen omgeving naar expertise en voorkom dat wordt geïnvesteerd in de verkeerde onderzoeksonderwerpen. Zorg dat je de juiste mensen bindt en begin bij één teler. Conclusie: juiste mensen, juiste vraag, juiste werkwijze, juiste technologie.

Koppert gaat dit intern bespreken om de vraag en onderwerp scherper te stellen. Daarna zou bijvoorbeeld een ontwikkelingstafel kunnen worden gestart. De aangeschoven partijen (bedrijven en onderwijsinstellingen) hebben aangegeven hieraan bij te willen dragen.

Verslag tafel 2; Proefcentrum Hoogstraten

Het panel bestond uit afgevaardigden van onder andere NL adviseurs, VW Maxburg BVBA, Koppert Biological Systems, HAS hogeschool, GMN, NLadviseurs en Micronit.  Rob Moerkens van Proefcentrum Hoogstraten wil beter inzicht in populatieontwikkeling van plaaginsecten o.a. om het moment van bestrijding beter te kunnen bepalen. De concrete uitdaging die hij in onze groep bracht was: Hoe kunnen wij kruipende plaagdieren zoals spint op de plant monitoren? Onze groep, een mix van ervaringsdeskundigen op het gebied van teelt, biologische bestrijding, software, elektronica en “out of the box” denkers reageerde met veel vragen en oplossingsrichtingen.

Snel werd duidelijk dat het gedrag van de te-detecteren-insecten allereerst onderzocht moet worden. Inzicht in het gedrag geeft inzicht in welke locatie het beste geschikt is om de insecten te detecteren. Daarnaast geeft het wellicht mogelijkheid om de insecten te lokken.
Focus moest zijn het kwantificeren va de populatie, niet direct het bestrijden van de insecten. Ook om bestrijding te kunnen verifiëren is het noodzakelijk om een methode te hebben voor kwantificering. Voor de methode van kwantificering zijn diverse ideeën geopperd (meest concreet: middels een systeem wat in medische labs wordt gebruikt; middels het werkingsprincipe van een bestaand systeem voor in kippenstallen). Afhankelijk van het gedrag van de insecten moet bepaald worden welke optie meest interessant is. Dit zijn concrete aanknopingspunten waar gezamenlijk verder over nagedacht wordt.

Verslag tafel 3; De Enk Groen en Golf

Onkruid beheersing op de fairway zonder gebruik te maken van chemische middelen was het centrale thema. Inwaaiend zaad, losgeslagen pollen van de golfers en vogels zorgen er voor dat ongewenst onkruid kan aarden. Uitdaging is om hier mee om te gaan zonder de gebruikers van de baan te storen en zo’n hoog mogelijke beschikbaarheid en kwaliteit van de baan te waarborgen. Daarnaast heeft de Enk de intentie om te gaan voldoen aan de GreenDeal in 2020.

>Vooral de onkruidsoorten als paardenbloem en klaver waren focus. Al snel werd duidelijk dat het probleem op te splitsen was in 2 aspecten: Detectie van de onkruidlocaties en wellicht types en het verwijderen van het onkruid. Na een interessant discussie waar veel expertise en ervaring van de verschillende partijen werd ingebracht kwam de oplossing ‘Picker & Wicker’ als meest interessante richting naar voren om verder te onderzoeken. Met een lijstje van concrete partijen om contact me op te nemen over mogelijke interessant technieken en een globaal stappenplan waren er voor De Enk goede aanknopingspunten gerealiseerd voor een oplossing voor hun probleem.