HighTech meets Agro – Crop Protection

Holland Innovative organiseert elk jaar diverse HighTech Meets events. Doelstelling is het stimuleren van open innovatie, uitwisselen van kennis en ervaring én het genereren van nieuwe ideeën en projecten. Vaak ontstaan deze op het kruisvlak van markten en kennisgebieden die actief worden opgezocht. Deze Hightech meets Agro staat in het teken van Crop Protection.

Logos HighTech meets Agro Crop Protection5Gewas-, en bodemziekten, plaagdieren en onkruiden vormen een grote kostenpost bij de teelt van gewassen in alle soorten en maten. Aantasting van het gewas resulteert in verlies in opbrengst en kwaliteit van de geteelde producten. De regels omtrent het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen worden steeds meer aangescherpt. Hierdoor groeit de vraag naar innovatieve oplossingen voor de huidige knelpunten of geheel vernieuwende alternatieven met betrekking tot gewas bescherming. Een tijdige detectie van ziekten om verdere uitbraak te voorkomen, het slimmer toedienen van pesticiden of herbiciden of hightech combineren met biologische bestrijding zijn hier voorbeelden van. Welke technieken worden op dit moment ingezet en welke innovaties kunnen nog verwacht worden?

Op dinsdag 23 mei 2017 organiseren wij de 12e editie van HighTech meets Agro op de Forward Farm van Bayer CropScience in Abbenes. Het onderwerp van deze HighTech Meets Agro is: Crop Protection. We starten met een vijftal bijdrages gevolgd door een workshop. Tijdens de workshop schuift u aan bij een zelfgekozen thema (zie tabblad programma). Onder begeleiding van een moderator van Holland Innovative werkt u met de groep naar een of meerdere oplossingen en ideeën toe. Het uiteindelijk doel is om hieruit gezamenlijk projecten op te starten. Heeft u zelf plannen of vraagstukken omtrent dit thema, dan is inbreng van uw eigen ideeën of een extra case is van harte welkom!

HighTech meets Agro Crop Protection 2

Logos NB HighTech meets Agro Crop Protection312.00-12.45 Ontvangst met lunch

12.45-13.00 Opening dagvoorzitter
Joep van Cranenbroek – Holland Innovative

13.00-13.20 Forward Farm Bayer CropScience
Joris Roskam – Bayer CropScience

13.20-13.40 Innovaties bij John Deere Spuitmachines
Stijn Kroonen – John Deere

13.40-14.00 HighTech monitoring systems voor plaagdieren en biologische bestrijders
Rob Moerkens – Proefcentrum Hoogstraten

14.00-14.20 Innovaties en automatisering in het groen- en golfbaanbeheer
Arthur Berends – De Enk Groen & Golf

14.20-14.40 HighTech vision innovaties in biologische gewasbescherming/-bestuiving
Erik Titulaer – Koppert Biological Systems

14.40-15.15 Netwerkpauze

15.15-16.45 Interactieve sessie
Tafel 1: Koppert Biological Systems – HighTech vision innovaties in biologische gewasbescherming/ bestuiving
Koppert, toonaangevend in de biologische bestrijding en natuurlijke bestuiving, ziet veel potentie in visionsystemen/slimme camera’s. Kun je met slimme cameratechnieken voorspellen wanneer de plant ziek wordt en/of een bepaald schadebeeld herkennen om op tijd actie te ondernemen met de juiste middelen? Praat mee en deel je ideeën over deze uitdaging.

Tafel 2: Proefcentrum Hoogstraten – HighTech monitoring systems voor plaagdieren en biologische bestrijders
Het Proefcentrum Hoogstraten is gespecialiseerd in het onderzoek met betrekking tot teelten onder glas. Het gebruik van hightech innovaties voor de monitoring van plagen en biologische bestrijding zouden het onderzoek kunnen versnellen en ondersteunen. Hoe houden de populaties zich, wanneer moet er wel of niet worden ingegrepen? Praat mee over hoe hightech oplossingen hiervoor kunnen worden ingezet.

Tafel 3: De Enk Groen & Golf – Innovaties en automatisering in het groen- en golfbaanbeheer
De Enk Groen & Golf streeft naar een compleet gecontroleerde golfbaan om door middel van de meest geschikte groeicondities de kans op stress/ziektes te verkleinen. Bodem, klimaat en beheer spelen hierbij een belangrijke rol. Help de Enk Groen & Golf verder met hun streven om richting de greendeal van 2020 geen pesticiden of herbiciden meer in te hoeven zetten.

16.45-EINDE Netwerkborrel

Geef bij het aanmelden aan wat uw voorkeurs thema is en vermeld hoe uw kennis/expertise deze tafel vooruit zou kunnen helpen of wat uw uitdaging is. En wie weet resulteert dit in prachtige ideeën en een goede samenwerking!

Aanmelden HighTech meets Agro - Crop Protection

    Annulering deelname training of workshop:
    Door deelnemer: Tot 10 werkdagen voor aanvang van de training of workshop kan kosteloos worden geannuleerd, daarna worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht. Annuleren dient altijd schriftelijk te geschieden via academy@holland-innovative.nl. Als moment van annulering geldt de datum van ontvangst van uw annulering door Holland Innovative BV. Vervanging door een andere dan de aangemelde persoon is te allen tijde mogelijk.

    Door Holland Innovative BV: Holland Innovative behoudt zich het recht voor een training of workshop te annuleren wegens te weinig deelname. Indien een training of workshop geen doorgang kan vinden, zullen de reeds aangemelde deelnemers schriftelijk dan wel mondeling bericht krijgen.
2017-05-19T15:53:03+00:00
Beoordeling door klanten: 8.4/10 - 67 beoordelingen
X