De wereld verandert in een razend tempo en dat betekent dat de levenscyclus van producten steeds korter worden. Om in dit tempo mee te kunnen, is het belangrijk dat er al in de ontwerpfase goed over producten wordt nagedacht. Producten moeten zo betrouwbaar mogelijk zijn, snel naar de markt kunnen, maar bovenal aan de verwachting en behoefte van de klant voldoen. Dit geldt niet alleen voor onze professionals, maar ook voor alle klanten waarmee wij samenwerken.

Om samen na te denken en te werken aan de uitdagingen van morgen heeft Holland Innovative het Dommel Valley platform opgericht.  Doel van dit platform is open innovatie en kruisbestuiving, delen van kennis op het gebied van product kwaliteit, design en betrouwbaarheid. Lidmaatschap van het platform is gratis, de deelnemers onderschrijven de doelstelling van het platform en leveren een bijdrage aan de activiteiten. Het platform komt tweemaal per jaar bij elkaar bij een van de leden.

Op 31 oktober 2019 zijn we te gast bij Sensata in Hengelo. Sensata Technologies is een wereldleider en innovatieve speler in sensoren en controls die zijn ontwikkeld om de wereld schoner, veiliger en efficiënter te maken: www.sensata.com

Heb je interesse om deel te nemen en aan te sluiten bij het Dommel Valley platform? Neem dan gerust contact met mij op!

Cindy Camp

Sales & Business Development
Holland Innovative