HighTech meets Data Science

Holland Innovative organiseert elk jaar diverse HighTech Meets events. Doelstelling is het stimuleren van open innovatie, uitwisselen van kennis en ervaring én het genereren van nieuwe ideeën en projecten. Vaak ontstaan deze op het kruisvlak van markten en kennisgebieden die actief worden opgezocht. Deze HighTech Meets staat in het teken van Data Science/ Big Data in de HighTech Industrie.

Gebruik van Data Science in de HighTech Industrie

Bijdrages van:

Organisaties verzamelen steeds meer data. In de HighTech Industrie gebeurt dat onder andere door de toepassing van allerlei sensoren. Vaak is de hoeveelheid data zo overweldigend, dat niet meer duidelijk is hoe van deze datastroom zinvolle informatie te maken. Gebruikelijke statistische technieken als regressie analyse schieten vaak tekort. Waar lopen we dus tegenaan? Welke nieuwe methoden zijn er? Hoe bruikbaar zijn die?

Sprekers uit geheel verschillende bedrijfstakken kaarten aan waar zij bij ‘Big Data’ tegen aan lopen en welke successen ze soms al bereikt hebben. Vanuit de wereld van Data Science zal aangegeven worden waar hun methoden afwijken van de gebruikelijke technieken van data verwerken.

Datum: donderdag 9 februari 2017
Tijd: 12.30-17.15 met aansluitend netwerkborrel
Locatie: Conference Center High Tech Campus Eindhoven
Kosten: €95,- excl. BTW per deelnemer
Vragen: academy@holland-innovative.nl

uitnodiging-hightech-meets-data-science

12.30-13.00 Ontvangst met koffie/thee

13.00-13.15 Welkom
Joost van der Heijden – Holland Innovative

13.15-13.30 Variatie-analyse van een “lab-on-a-chip” productieproces
Coen Smits – Holland Innovative
Soms gaan projecten over een bestaand ontwerp dat een verbeterslag nodig heeft. Het is dan vaak niet bekend welke productieparameters het meest van belang zijn. Enerzijds bieden technieken van Statistical Engineering dan een uitkomst; anderzijds kan het ook waardevol zijn de productspreiding van een hele productierun te bekijken. In deze lezing word een voorbeeld gegeven wat dit kan opleveren, maar ook waar de valkuilen en tekortkomingen van Six Sigma technieken zitten kijkende naar Data Science.

13.30-13.45 Big Data and Maintenance
Gemma Kleen – Leids Universitair Medisch Centrum

13.45-14.15 Data Science bij Waterschap de Dommel; toepassingen en uitdagingen
Dr. ir. Stefan R. Weijers – Waterschap de Dommel
Binnen het waterbeheer wordt veel data verzameld. Met deze data kan meer worden gedaan dan waarvoor ze aanvankelijk waren geproduceerd. Stefan Weijers geeft een overzicht van soorten data die worden geproduceerd, voorbeelden van toepassingen van Data Science en wat deze opleveren. Daarna wordt ingegaan op de uitdagingen en ontwikkelmogelijkheden die Waterschap de Dommel ziet op basis van een recente inventarisatie die ze intern hebben uitgevoerd.

14.15-14.45 SMART TTM Innovation and Manufacturing based on data in Semiconductor Industry
Ronald van Boxtel – NXP Semiconductors
‘Connecting the world’ via mobiele verbindingen en snelle internetverbindingen heeft de semiconductor industrie gevormd tot een snelle maar vooral ook betrouwbare partner. Door middel van first-time-right kan aan de marktbehoeften worden voldoen. Met de enorme hoeveelheid data in de semiconductor industrie is er veel te zeggen over Big Data!

14.45-15.15 Netwerkpauze

15.15-16.00 Data Science at your service?
Dr. Koo J. Rijpkema – Technische Universiteit Eindhoven
Het is een uitdaging om Big Data om te zetten in bruikbare informatie. Dit kan door middel van verschillende methoden die allemaal hun eigen sterke en zwakke punten hebben. Deze methoden zoals patroonherkenning, predictive modelling en classification tasks worden met behulp van toegepaste statistiek, kunstmatige intelligentie en Machine Learning uitgevoerd. Tot slot zal Koo Rijpkema schetsen hoe het Jheronimus Academy of Data Science (http://www.jads.nl/), een unieke samenwerking tussen de Provincie Noord-Brabant, de gemeente ‘s-Hertogenbosch, Universiteit van Tilburg en de Technische Universiteit Eindhoven, kan helpen om “Data Science tot uw dienst” te maken!

16.00-16.30 Gebruik van data voor een betere klantbeleving
Jan Pieter Dekker -Philips Lighting
In deze lezing laat Jan Pieter Dekker de waarde van data zien voor het verbeteren van producten door niet naar het product zelf te kijken, maar naar het gedrag van de klanten. Klanten geven feedback via verschillende kanalen zoals call centers en social media. Hoe kan deze data worden gebruikt om het product te verbeteren?

16.30-17.15 Big Data: From theory to practice; a maintenance application on wind turbines
Dr. Alessandro Di Bucchianico – Technische Universiteit Eindhoven
Met de toegang tot goedkope gegevensopslag is de grootte van de opgeslagen gegevens de laatste jaren enorm toegenomen. Echter, Big Data gaat niet alleen over het volume, maar gaat ook over data variatie en data velocity: de drie V’s van Big Data (Russom 2011). De praktijk leert dat de klassieke data analytics tools moeten worden uitgebreid om aan de behoeften van deze drie V’s te voldoen. Een case study van het monitoren van gegeven van windturbines zullen deze verschillende aspecten benadrukken en laten zien hoe de theorie succesvol in de praktijk werd gebracht.

17.15-17.30 Afsluiting

17.30-EINDE Netwerkborrel

Bijdrages van:
logos-hightech-meets-data-science

2017-02-13T15:00:12+00:00
Beoordeling door klanten: 8.4/10 - 155 beoordelingen
X