Er bestaat een misvatting dat verbetermethodieken, zoals bijvoorbeeld Six Sigma, niet passen in een agrarische omgeving. Wellicht dat deze misvatting bestaat, omdat men daar veelal werkt met natuurlijke producten die niet te voorspellen zijn. Echter, ook de agrarische sector heeft te maken met processen, productiemethoden, productiemachines, processen die een bepaald halfproduct oplevert, of de ontwikkeling van een nieuw gewassoort. Bij al deze onderwerpen past een gedegen en gestructureerde en op data gebaseerde aanpak zoals Six Sigma.

Zoals bijvoorbeeld een bedrijf dat zich beweegt binnen de internationale agrarische sector en te maken heeft met telers, boeren, verkooppunten, distributeurs en uiteraard hun eigen organisatie. Dit bedrijf houdt zich onder andere bezig met produceren van een halfproduct dat zij graag op de markt willen zetten. Dit halfproduct was reeds in een laboratorium omgeving, met een goede kwaliteit, geproduceerd. Dit als uitgangspunt nemend heeft dit bedrijf een proces installatie laten bouwen en installeren, waar vervolgens op basis van OFAT (One Factor At a Time) experimenten werden uitgevoerd om te komen tot een product dat aan de wensen voldeed. Experimenten uitvoeren op basis van OFAT betekend eigenlijk dat je telkens maar één factor (een factor is een procesparameter) tegelijkertijd veranderd en vervolgens ga je kijken of je product aan je wensen voldoet. Dit doe je telkens weer voor andere procesparameters en zo hoop je dat er een combinatie van proces-settings bepaald kan worden dat een goed product oplevert. Echter, dit is best wel tijdrovend en je moet een beetje geluk hebben. Dat is hen over een tijdsbestek van 1,5 jaar helaas niet gegund. Een ander nadeel van OFAT is dat je ook geen inzichten verkrijgt in de interacties tussen verschillende procesparameters, bijvoorbeeld tussen stoomdruk en temperatuur. Dit kan natuurlijk beter en efficiënter, namelijk op basis van Design Of Experiments. Dit is een welbekende techniek binnen Six Sigma waarbij je meerdere procesfactoren tegelijkertijd verandert. Hierdoor krijg je niet alleen inzicht in de invloed van elke individuele procesfactor op het eindresultaat, maar je krijgt ook inzicht over welke invloed de interacties tussen de verschillende procesfactoren hebben op het eindresultaat. Dit gebeurt allemaal op basis van het opzetten van een gestructureerd experiment dat uitgevoerd wordt en dat vervolgens met statistische analyses onderzocht wordt. Zo’n statistische analyse modelleert een zo goed mogelijk wiskundig model van het proces, waarbij alle belangrijke procesfactoren beschreven zijn. Dit wiskundige model wordt vervolgens gebruikt om het productieproces te optimaliseren naar het gewenste resultaat. Deze beschreven aanpak heeft dit bedrijf inzicht verschaft over hun proces, waarbij ze voor het eerst een beschreven wiskundig model in handen hadden waarmee ze een kwalitatief goed product konden produceren.

Naast vele andere technieken is Design of Experiments standaard onderdeel van het curriculum voor de 6-daagse Green Belt-opleiding die Holland Innovative in de markt aanbiedt. Ben je geïnteresseerd, maar wil je toch nog meer informatie, contacteer ons via onze website. Daarnaast organiseren wij een HighTech meets Agro event. Verder is er ook een interactief gedeelte waarbij de deelnemers zelf de kracht van Six Sigma kunnen ervaren. Ben je benieuwd? Schrijf je dan in via onze website.